Hvad er det vigtigste i dit liv? Hvorfor står du op om morgenen? Hvad kan du ikke leve uden? Og hvad kan du ikke leve med? I en tid hvor forandringer hele tiden sætter nye dagsordener, er det vigtigt, at kunne holde fast i egne værdier og sin egen livsanskuelse. Men det kan man kun, hvis man tager sig tiden til at reflektere over de store spørgsmål i tilværelsen inden man omstillingsparat kaster sig ind i tidens travlhed.

Af Pia Søltoft, Coaching-Kierkegaard, udgivet af Lederweb

Dit selv

At finde ud af, hvad man vil, hvad man kan ændre og hvad man ikke vil opgive er at finde ud af, hvem man selv er. Og det er i særlig grad nødvendigt i en tid som vores, hvor en leder son regel ikke længere er leder på grund af sin faglighed, men primært på grund af sin autenticitet og gennemslagskraft. At finde ud af hvad man vil og hvem man derfor er, er nødvendigt for at kunne lede autentisk. At være autentisk er at fremstå som den man er gennem sine beslutninger og handlinger. Hermed bliver man tydelig for sig selv og andre. Men det kræver altså et lille forarbejde i enrum, hvor man tænker over sine værdier og sin livsanskuelse. Derfor stiller jeg i bogen “10 ting ledere kan lære af Kierkegaard”, syv spørgsmål, som du skal begynde med at stille dig selv – før og efter du har læst bogen.

De syv spørgsmål, jeg stiller er:

  1. Vil du ét i sandhed – har du et ideal?
  2. Lever du sådan, at du til daglig er dig bevidst om dit ideal på en sådan måde, at det sætter retningen for dit liv og din ledelse?
  3. Lever du sådan, at du er dig bevidst om dit eget ansvar?
  4. Taler du dagligt med din samvittighed?
  5. Er du et eksempel for andre?
  6. Hvorfor har du valgt den gerning i livet, du har valgt?
  7. Er der noget du angrer – ville du vælge en anden vej i dag?

At ville ét

Tænk over, hvad dit ideal er. Hvad det er, der sætter retningen for dit liv og din ledelse? Vil du én ting – for ellers kan du ikke være fokuseret. Og er du sikker på, at du kun vil én ting? At du ikke er i splid med dig selv? Gør du kun det, du gør, for at tækkes andre? Gør du det, du gør, for din egen skyld? For din families skyld? For din organisations skyld?

Din frihed

Når forventningerne hele tiden ændrer sig og sparekravene og omstruktureringer står i kø er det vigtigt at kunne skelne mellem, hvad du har friheden til at kunne præge og ændre, og hvad der står fast, fordi andet eller andre allerede har besluttet det. Det handler med andre ord om at kunne skelne mellem frihed og nødvendighed. Og mellem, hvad der er absolut ufravigeligt for dig selv, og hvad du kun betragter som noget relativt og derfor godt kan give køb på. Hvad er det absolutte i dit liv og din ledelse? Hvad vil du under ingen omstændigheder opgive?

Om bogen: 10 ting ledere kan lære af Kierkegaard

Den mest varige måde at skabe værdi i og for sin organisation på er, ved at skabe mening og sammenhæng for sig selv og sine medarbejdere. Søren Kierkegaard har noget at sige enhver tid og i bogen ”oversætter” jeg den opgave, som Kierkegaard mener, at ethvert menneske er stillet: At forstå livet som en daglig opgave man skal gøre sig umage med. I dag lever vi i de hurtige meningers tid. Men vi glemmer at spørge efter, hvad der grundlæggende driver os og dermed skaber fundamentet for vores liv og livsanskuelse og dermed for vores ledelse. Den glemsomhed håber jeg min lille bog kan være med til at hæve. God læselyst!

Læs mere om bogen 10 ting ledere kan lære af Kierkegaard her

Kilde: Lederweb