Et centralt opmærksomhedspunkt i møderne er måden, vi skifter emne eller retning for dialogen på. Sker det respektfuldt, hvor den, der ønsker at bringe dialogen i en ny retning, sikrer sig, at det forrige emne eller vinkel er tilstrækkelig belyst? Eller sker det på en egocentreret og tromlende måde, hvor den enkelte tunnelsynsagtigt bringer sin egen momentale optagethed i spil?

Af Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelseskonsulent og Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings

Mange møder har det med at udvikle sig til en slags parallel-leg, hvor den ene monolog afløser den anden. Og hvor gruppen ubevidst overlader det komplekse arbejde med at syntetisere de mange løsrevne input til en mødeleder på overarbejde. Simpelthen fordi den enkelte bevidst eller ubevidst er mere optaget af sit eget næste indlæg, end af at høre, forstå og forholde sig til kollegaens.

Vi har (endnu) ikke fundet belæg i ledelses- og mødelitteraturen for at sige, at evnen til at foretage fornuftige og veltimede skift i dialogen højner mødets kvalitet og effektivitet. Men fra vores arbejde med et stort antal ledergrupper, véd vi, at når gruppen bliver bedre til at foretage skiftene med overlæg og respekt, så sker der noget positivt med møderne.

En række enkle, men effektive håndgreb styrker følgerskabet på dette punkt

For det første er det bare uhøfligt og respektløst ikke at forholde sig til dét, der bliver sagt. Så spørg dig selv, om det er dét, du vil være, altså respektløs, når du føler trang til at trække dialogen i en anden retning? En god tommel-fingerregel er at stille bare ét spørgsmål, inden du mener noget om det sagte – eller inden du bringer noget nyt på banen? Du går derved ind i dialogen på et mere oplyst grundlag, og du giver den anden en chance for at gøre sig forstået – og ikke mindst viser du respekt.

Hvis du er sikker på, at du har forstået, hvad der blev sagt, kan du syreteste dit eget budskab. Hvad har dét, der i situationen ligger mig så meget på sinde at gøre med dét, den forrige sagde? Hvis svaret er kun lidt eller intet, så vent. Anstreng dig i det hele taget for at bruge og bygge videre på det, der lige er bragt på banen.

Du kan også spørge de øvrige mødedeltagere, om det er ok, du bringer et nyt perspektiv på banen, inden du engageret øser af din store indsigt. De fleste oplever – pudsigt nok – at det er nogen andre, der har det med at forplumre dialogen. Hvis du opdager, at en af de andre er i gang med et utidigt emneskift, så spørg venligt, hvad det lige har at gøre med det, vi har gang i nu. Når du har gjort det et par gange, vil folks opmærksomhed på at skabe sammenhænge i dialogen skærpes. Du kan også gøre det mere direkte ved at gå tilbage til den, der blev kørt over af emneskiftet, og høre, om han fik det svar eller den reaktion, han havde brug for.

Små enkle og virksomme teknikker, som alle kan mestre. Hvorfor ikke gå i gang på næste møde? God fornøjelse.

Kilde: BetterMeeting