SONY DSC

Center for Social indsats på Lolland vandt Arbejdsmiljøprisen for bedste psykiske arbejdsmiljø i Danmark. En anerkendende ledelse og en vilje til at ville hinanden er to af de afgørende faktorer for et godt psykisk arbejdsmiljø på den lollandske arbejdsplads.

Af: Janni Andersen, Personaleweb

På Lolland er smilene brede lige for tiden.  Det er der også god grund til, for vinderne af årets Arbejdsmiljøpris i kategorien bedste psykiske arbejdsmiljø blev Center for Social Indsats på Lolland. Hos Center for Social Indsats har de med bedre kommunikation med hinanden, større medbestemmelse hos de ansatte og stor frihed i tilrettelæggelsen af egen arbejdsdag vendt en kedelig statistik med et meget højt sygefravær. I dag er sygefraværstallet mindsket med 75 pct., og 99 pct. af de ansatte vurderer, at trivslen på arbejdspladsen er helt i top. Det selvom de ansatte arbejder i et hårdt og psykisk krævende miljø med nogle af samfundets mest udsatte borgere.

”Vi bruger hinanden”

Friheden og fleksibiliteten på arbejdspladsen har en stor betydning for den enkelte medarbejder, som får muligheden for at afprøve nye ting, trods det, at arbejdet er med mennesker, hvis liv kan være meget skrøbeligt. Det er takket være en anerkendende og synlig ledelse, fortæller Tine Nielsen, som til daglig er støtte- og kontaktperson hos SKP-korpset (Støtte- og kontaktperson-korpset, red.) i Center for Social indsats.

– Ledelsesteamet anerkender, at man har en faglighed, og at det er os, der er ude at møde borgerne. Derfor lytter de også til os. Man får lov til at gå videre med sine tanker i forhold til nye tiltag. Hvis det ikke lykkedes, så taler vi om tingene, og hvad der så ellers kunne være en ide, fortæller Tine Nielsen.

Åbenheden og synligheden fra ledelsen gør, at der ikke er så langt fra tanke til handling, hvis medarbejderne har nye forslag. Det er en vigtig faktor, som også er med til at skabe tryghed og motivation, påpeger Tine Nielsen. Men også nærværet, kommunikationen mellem de ansatte og brugen af de forskellige kompetencer på arbejdspladsen skaber i høj grad et sundt arbejdsmiljø.

-Det er et eller andet sted logisk nok. Vi bruger hinandens fagligheder, og så bliver vi bedre, forklarer Tine Nielsen.

 

Kun et opkald væk

Der hersker også en særlig kultur på arbejdspladsen, hvor der bliver løftet i flok. Det gør der, fordi man gerne vil hinanden og vil bevare den gode følelse af at gå på arbejde. Det er i hvert fald sådan, Tine Nielsen oplever arbejdsmiljøet.

– Det kan lyde meget banalt, men kommunikationen og nærværet bliver rent faktisk ført ud i livet og er ikke bare ”tomme kalorier”, som det nemt kan lyde som, siger Tine Nielsen.

Der bliver nemlig talt om tingene og refleksionerne kommer på bordet på grund af nærværet og kommunikationen.

– Vi taler rigtig meget sammen. I SKP-korpset arbejder vi rigtig meget selvstændigt og mødes kun en gang om ugen, men opkald til hinanden i løbet af dagen, hvor vi lige kan sparre med hinanden, gør arbejdsdagen lidt nemmere. Vi husker også at fortælle hinanden om de gode historier, og om hvordan vi løste problematikker. Det giver også et godt miljø. Og så er vores leder heller aldrig mere end en mail eller et opkald væk, siger Tine Nielsen, der dog også understreger, at opbygningen af arbejdskulturen og tilliden kræver tid og er en vedvarende proces.

Arbejdsgangene under lup

Når det gælder dialoger, så sker der også  meget på tværs af organisationen. For eksempel ved temadage, hvor de ansatte enten mødes i deres små teams eller netop mødes på tværs af afdelinger. Her taler medarbejderne om, hvorfor de gør, som de gør, samt hvad der gør, at de tænker anderledes. Det giver brændstof til refleksion over egen arbejdsindsats, men i lige så høj grad også kendskab til kollegerne og deres styrker og svagheder.

-Vi ved, vi er gode til det, vi gør. Og det, vi er knap så gode til, det arbejder vi med, siger Tine Nielsen.

Der bliver med andre ord taget hånd om problemerne og gået direkte til sagens kerne på arbejdspladsen i Lolland Kommune.

Den åbensindede kultur og sammenholdet har tilmed båret endnu mere frugt.

Center for Social indsats har, ud over Arbejdsmiljøprisen, også fornyligt vundet prisen fra Great Place to Work, der hylder arbejdspladser med den bedste trivsel.

-Vores deltagelse i de forskellige undersøgelser og konkurrencer er med til at holde os skarpe i vores hverdag og gør det muligt skridt for skridt at forbedre vores arbejdsplads, siger Tine Nielsen.

 

Kilde: Personaleweb