Virksomheden sender gode signaler til sine medarbejdere ved at holde nogle møder stående. Når man står op, er kroppen mere aktiv, end når man sidder ned. En sådan fysisk aktiv arbejdsstilling er en god vane, som bidrager til mere energi både fysisk og psykisk. Møder er et godt sted at begynde. 

Af Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings 

Stående møder vil næsten automatisk være mere energifyldte. Men der er selvfølgelig en grænse for, hvor lang tid mødedeltagere kan holde til det. Derfor egner det sig ikke til alle møder.

Mængden af information, der skal til for at tage operationelle beslutninger, er typisk mindre end ved strategiske beslutninger. Det er én af de ting, der gør det optimalt, at holde stående møder om operationelle emner. De er præcise og vil kunne behandles på kortere tid. Se her nedenfor hvordan du kan tænke stående møder ind i dit mødeforum.

Tænk stående møder ind i dit mødeforum

Et mødeforum er en gruppe af mennesker, der mødes med jævne mellemrum om et tema. Oftest er mødeformatet nogenlunde det samme, hver gang de mødes, og der er typisk en blanding af forskellige emner på dagsorden.

Især for ledergrupper er det dog en god idé, at arbejde med forskellige faste møde-formater i samme mødeforum. For det første er det forskelligt, hvilket mindset der skal til for at tage gode operationelle beslutninger og det, der skal til, for at tage taktiske beslutninger. For det andet vil der være stor forskel på, hvor hyppigt disse forskelige emner er aktuelle.

Operationelle emner 

f.eks. konkret projektopfølgning, salgsstatus mv. Disse møder bør ligge hyppigt og kan flere steder erstattes helt af digitale redskaber. Hvis der er behov for koordinering, vil stående møder være oplagte. Med en god struktur kan operationelle møder gennemføres uden dagsorden og referat.

Taktiske emner

f.eks. prissætning, valgt af leverandør, produktsortiment mv. Denne type punkt vil typisk hænge sammen med den løbende ledelses-rapportering og budgetopfølgning og skal dermed gennemføres månedligt eller halv-månedligt. Dagsorden og som minimum et beslutningsreferat er essentielt for at sikre en fremdrift ved disse møder.

Strategiske emner

f.eks. helt nye ydelser, nye markeder eller andet, som har betydning for virksomhedens eksistensgrundlag. Det er optimalt, hvis emner til disse møder udspringer af de taktiske drøftelser i en kombination med periodevis anvendelse af strategiske metoder. Dagsorden og referat er essentielt for at sikre eksekvering og forankring efterfølgende.

Prøv derfor dette, når du planlægger dit næste møde:

Notér for hvert punkt på dagsorden, hvad der er strategisk, taktisk og operationelt. Overvej om de operationelle punkter kan gennemføres som korte, hyppige, stående møder.

 

Almindelige møder er 34 % længere end stående møder

Den seneste videnskabelige undersøgelse om stående møder er desværre helt tilbage fra 1999. Den amerikanske professor Bluedorn og hans kolleger ville undersøge komforts betydning for mødekvalitet. Forskerne satte 56 fem-mands-grupper til at gennemføre møder stående, mens 55 fem-mands-gruppe gennemførte klassisk siddende møder.

Ikke overraskende kunne forskerne konkludere, at de siddende møder var længst. 34% længere end de stående. Mere overraskende var der ingen forskel i kvaliteten af de beslutninger, der blev truffet. Forskerne havde forventet, at deltagerne i de siddende møder ville forholde sig mere grundigt og kritisk til den information, de blev givet. Men det kunne konstateres, at selv om de siddende mødedeltagere brugte mere tid på informationen, anvendte de den ikke mere effektivt.

Konklusionen blev, at stående møder er godt til præcist definerede problemer, der kan håndteres af en lille gruppe på maksimalt 20 minutter.