Du får ikke Silicon Valley-kultur ved at kopiere startup-stilen fra Californien. Unik kultur består af mange lag, som ikke kan kopieres. Men du kan skabe dine egne unikke kulturlag!

Skrevet af Louise Vinther, Lab Agent, Team Science by Innovation Lab

Du tænker måske, at du kan lave et sejt kontor ala Silicon Valley, og så får du også samme innovative kultur. Men der ligger meget mere bag end det, øjet lige kan se.

De 3 lag

Kulturen er din nye konkurrencemæssige fordel. En kopiering af kulturen er bare ikke så let. Edgar Schein, som siges at være organisationskulturens ophavsmand, beskriver organisationskulturen som flere niveauer eller lag. Der er artefakter, værdier og normer og grundlæggende antagelser. Det er ikke, fordi vi skal tale en helt masse om teori, bare rolig. Men Scheins beskrivelse af organisationskulturen skaber en grundforståelse, som vi har brug for.

Helt kort, så er artefakter dét, man kan se. Det er eksempelvis: Det fysiske setup, måden man taler sammen på eller ens nedskrevne værdier. Alt sammen noget, som er let at kopiere – men svært at afkode. Tag pyramiderne i Egypten som eksempel. Dem kan vi som konstruktion se og “let” kopiere (ikke fordi jeg siger, pyramiden ligefrem er en let konstruktion). Men alt det, der ligger bag, alt det pyramiderne symboliserer for egypterne, det kan vi ikke bare lige afkode – og slet ikke kopiere. På den måde symboliserer artefakterne det øverste lag i kulturen. Artefakter betyder noget for kulturen, men skaber den ikke alene.

Værdier og normer er dét, man siger (nu er vi et lille spadestik dybere). Det forklarer, hvorfor tingene er, som det er. Det forklarer, hvorfor vi har valgt de artefakter, man har. Der ligger nogle ambitioner, mål bag strategier bag vores normer og værdier.

De grundlæggende antagelser er vi ikke engang selv klar over. Det er det nederste af isbjerget, som vi ikke kan se. Og derfor, er de så svære at ændre… Det er nogle ubevidste (fælles) overbevisninger og tanker og følelser, som danner de grundlæggende antagelser i organisationen.

Silicon Valley som eksempel

Det kan godt være, du ser på giganterne fra Silicon Valley og deres fede kontorer og tænker; “sådan en kultur vil jeg også gerne skabe i min organisation”. Men ved at kopiere deres kontormiljø (artefakter), får du ikke nødvendigvis deres kultur. I Silicon Valley er der en ubetinget åbenhed, et ubetinget fællesskab og grænseløse ambitioner – det er deres værdier og normer. Det er sværere at kopiere. Og selv når vi er nået så langt, så er du ikke i mål endnu (sorry). For Silicon Valley blev skabt af nogle grundlæggende antagelser. De udspringer fra erfaringerne fra 2. verdenskrig, hvor man tilbød tekniske uddannelser til tidligere frontsoldater. Hele det frisind og den sammenholdsfølelse, som blev skabt i kraft af, hvad man har været igennem sammen, det er dét, som har skabt kulturen i Silicon Valley. Det er jo ikke noget, de går og tænker over i hverdagen. Men det er netop pointen – det er nogle ubevidste grundlæggende antagelser, som er opstået og stadig præger dagsordenen. Og som du måske kan regne ud, så bliver det her særligt svært at lave en 1:1 kopiering.

Selvom kulturen er svær at ændre, så er det ikke umuligt – det kræver bare arbejde, fokus og en strategi. Og her kan vi godt lade os inspirere af nogle af best case-eksemplerne fra Silicon Valley. I dit arbejde med kulturen kan det særligt betale sig at kigge på dine grundlæggende antagelser – og være omhyggelig. Det handler om at se på, hvad det er, der er det allermest essentielle i lige præcis jeres organisationskultur. For dét, der virker ét sted, virker ikke nødvendigvis på samme måde et andet sted. Ikke hvis de grundlæggende antagelser er vidt forskellige.

4 måder at komme i gang med dit kulturarbejde

Om du vil det eller ej, så vil der altid opstå en kultur. Spørgsmålet er så bare, om kulturen er en konkurrencemæssig fordel for jer. Skal den være det, kræver det, at du fokuserer på kulturen, og hvad den stærke kultur er for jer – så er I allerede langt. Arbejdet er bare ikke slut her. Der er flere ting, du kan rette fokus mod, og jeg har samlet 4 eksempler her, som vores erfaring viser virker:

  • Tag pulsen på din kultur. Lav et Culture Map – altså en kortlægning af organisationens kultur – for at finde ud af, hvor din kulturen trænger til et kærligt puf. Hvad er jeres artefakter, værdier og normer og grundlæggende antagelser?
  • Form din kultur. Du skal også have en strategi for din kultur. Du bør beskrive principper og sætte retning. Ikke kun, når det kommer til tal og vækst, men også når det kommer til din kultur.
  • Always be learning. Brug feedbacken til at forme kulturen løbende. Virker jeres kulturstrategi? Er der rådne æbler? Eller tiltrækker I ikke talenterne? Det kan I finde ud af, hvis I tænker feedback og læring ind i alt.
  • Giv plads til kulturbærere. Vær særlig opmærksom på personer, som “bærer” kulturen, giv dem frihed og støt deres initiativer. Er der nogen, som har lyst til at gå forrest, når det kommer til kultur – nogen som arrangerer og bruger deres tid på at at forme kulturen – så lad gøre dem og opmuntrer dem til det. Gør dem til kulturambassadører!

Hvis du ønsker at arbejde mere strategisk med din kultur, så tøv ikke med at tage tag fat i mig.  Ellers har vi også et online seminar, du kan se nærmere på. Her bruger vi en dag på at være dybt praktiske og tager et deep dive omkring din organisationskultur som konkurrenceparameter.