Finansloven belønner de seniorer, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. Debatindlæg af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Danskerne lever længere end tidligere generationer og er sundere, og i fremtiden forventes vi at leve endnu længere. Det er godt. Det betyder samtidig, at der er behov for, at flere seniorer, der kan, udskyder livet som pensionist, hvis vi skal bevare et stærkt velfærdssamfund.

Derfor giver det god mening, at regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2019 belønner de seniorer, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. Det gør vi for samfundet og for virksomhedernes skyld.

For det første indfører vi en skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner.

Præmien gives til de seniorer, der vælger at arbejde, hvad der svarer til 30 timer om ugen i gennemsnit i det første år efter, at de har nået folkepensionsalderen.

For det andet forhøjer vi nu grænsen for, hvor meget man kan tjene ved siden af folkepensionen, inden det får indflydelse på, hvor meget man får i folkepension.

Grænsen øges med 15.000 kr. for enlige og 30.000 kr. for par. Vi øger samtidig også grænsen for, hvor meget ægtefæller eller samlevere kan tjene, inden det får betydning for pensionsydelsen.

Desuden har det siden 1. juli 2018 været muligt for folkepensionister at få opsat pension udbetalt hurtigere og mere fleksibelt og derved få lidt flere penge mellem hænderne i de første år som pensionist.

Pensionisten kan f. eks. vælge at få et engangsbeløb for det udsatte grundbeløb udbetalt, når vedkommende går på pension plus et højere pensionstillæg i 10 år.

Regeringen skruer ikke kun på økonomien. I sommer nedsatte vi sammen med Dansk Folkeparti en seniortænketank, som skal undersøge, hvordan flere får lyst til og kan holde til at blive længere på arbejdsmarkedet. Harald Børsting, tidligere LO-formand, er i spidsen som formand for tænketanken, og jeg ser frem til at følge tænketankens arbejde.

Det er til gavn for samfundet og virksomhederne, at flere arbejder oppe i årene. Det er en stor gevinst for virksomhederne, fordi seniorerne har erfaring og værdifuld viden, ikke mindst i en tid med opsving og mangel på hænder. Jeg er også sikker på, at mange seniorer, der kan, også selv gerne vil være en del af arbejdsmarkedet. Og det vil vi gerne belønne.

Indlægget er bragt i Jyllands-Posten den 18. december 2018 Sektion 1 (1. Sektion), side 17.

Kilde: Seniortænketank