Mange har på grund af Corona arbejdet hjemmefra det seneste år. Og vi skal ikke undervurdere den effekt, det har haft på det enkelte menneske – desværre en negativ effekt.

Skrevet af Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver, Teglkamp & Co.

For at beskrive effekten skal vi lige en tur rundt om Maslows behovspyramide et klassisk element i ledelses – og motivationsteori. Kort fortalt så handler det om, at vi skal have de grundlæggende behov så som mad, tag over hovedet og føle os trygge, før vi bevæger os opad i behovshierarkiet afsluttende med behovet for anerkendelse og for at kunne udvikle og realisere os selv.

Uopfyldte sociale behov har rykket os nedad

De fleste danskere har i de seneste mange år befundet sig på trin 1 og 2 i toppen af behovspyramiden. Vi har haft fokus på vores præstationer, på at opnå anerkendelse og realisere os selv og vores potentiale. En god leder skulle derfor have fokus på at skabe disse muligheder for at kunne tiltrække og fastholde medarbejderne.

Med Coronakrisens indtog har Danmark været lukket mere eller mindre ned i det seneste år og i den periode har en stor del af den offentlige administration og også en del af det private erhvervsliv sendt deres administrative medarbejdere hjem for at arbejde. Det er på mange måder gået over alt forventning. I starten viste det sig, at vi blev mere effektive, når vi sad der hjemme og ikke blev forstyrret af vores kollegaer. Vi er også blevet rigtig gode til at bruge de digitale medier og har således også set hinanden – men kun digitalt.

Men efterhånden som tiden er gået er effektiviteten og den generelle trivsel blevet mindre. Vi har i løbet af det seneste år bevæget os fra trin 1 og 2 i Maslows behovspyramide ned til
trin 3, som handler om behovet for social kontakt, behovet for at føle sig som en del af en gruppe og føle et fællesskab. Det behov har vi ikke kunnet få opfyldt bag vores skærme hjemme i vores stuer eller køkkener.

Fokuser på at genetablere social kontakt og relationer

Det begynder at lysne forude. Nogle er så småt begyndt at vende tilbage på arbejdspladserne. De fleste vil nok være vendt tilbage til arbejdet efter sommerferien, hvor vi forhåbentligt er blevet vaccineret og dermed også har reduceret risikoen for at Coronaen skal få tag i samfundet.

Når vi vender tilbage på arbejdet, kan vi ikke bare fortsætte, hvor vi slap, den gang vi blev sendt hjem. Der er sket meget det seneste år. Nogle har skiftet job, der er kommet nye kollegaer til, nogle som vi måske kun har set på en skærm i det mellemliggende år. Vi skal simpelthen bruge noget tid på at genetablere eller måske endda ny-etablere sociale relationer.

Det handler helt enkelt om at sikre at det basale behov for social kontakt er opfyldt, inden vi igen bevæger os opad i behovspyramiden.

Din opgave som leder er at sikre, at der er tid til at folk kan mødes live, tid til at man kan tale sammen, tid til at spise frokost sammen, tid til de små sociale stunder omkring kaffemaskinen eller hvor man nu tilfældigvis mødes. Måske skal du overveje at lave nogle små sessioner, hvor medarbejderne får lejlighed til at mødes – måske for at planlægge en fælles social aktivitet? Blot et forslag.

Under alle omstændigheder, så er vi mange der glæder os til igen at få opfyldt vores sociale behov.

Kilde: Teglkamp & Co.