Rådigheds- og tilkaldevagter

Har din virksomhed medarbejdere på en tilkalde- eller rådighedsvagt? I så fald vil det være en god ide at sætte sig ind i EU-Domstolens...

COVID-19: Ny aftale om hurtigere udbetaling og styrket kontrol

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale, som indebærer hurtigere udbetaling af hjælpepakken for faste omkostninger....

Forhøjet ferietillæg visner ikke ved indefrysning af feriegodtgørelsen

Ved kendelse af 14. juni 2021 (FV2020.984) er det fastslået, at det ved lov fastsatte ferietillæg på én procent ikke bortfalder, selvom retten til...

Video-tip: Opsigelsesperioden – fritstilling og suspension

Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvad der skal ske i en medarbejders opsigelsesperiode? Så se med her, når Tina Halkiær...

Ny trepartsaftale om seksuel chikane på arbejdspladsen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået trepartsaftale om initiativer mod seksuel chikane på de danske arbejdspladser. Skrevet af Lise Lauridsen, Partner, Bech-Bruun, Morten Ulrich, Partner,...

Udbetaling af indefrosne feriemidler – hvad betyder det for virksomhederne?

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om den længe omtalte Sommerpakke, der skal give borgerne en økonomisk håndsrækning ovenpå...

Medarbejderne ved ikke, hvordan de skal håndtere følsomme data

Tre år efter indførelsen af GDPR-reglerne lækkes fortsat mange personfølsomme data om borgere og kunder fra virksomheder og det offentlige. Skrevet af Nikolaj Henum Selv om...

Arbejdsgivers sygefraværssamtale

Tidlig, fælles indsats kan forkorte sygefraværet Alle arbejdsgivere har pligt til at afholde en samtale med sygemeldte...

Forskelsbehandling på arbejdspladsen – hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på?

Forskelsbehandlingsloven beskytter dine medarbejdere imod forskelsbehandling, når du ansætter, afskediger, forflytter, forfremmer eller forhandler løn- og arbejdsvilkår med dem. Skrevet af Gabriel L. K. Martiny,...