Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom

Østre Landsret har i en afgørelse af 18. maj 2021 slået fast, at provisionslønnede salgsrådgivere, for hvem muligheden for at opnå provision forudsætter fysisk...

Medarbejderne ved ikke, hvordan de skal håndtere følsomme data

Tre år efter indførelsen af GDPR-reglerne lækkes fortsat mange personfølsomme data om borgere og kunder fra virksomheder og det offentlige. Skrevet af Nikolaj Henum Selv om...

Lov om beskyttelse af whistleblowere er netop blevet vedtaget

I slutningen af februar 2021 fremsatte justitsministeriet et forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. Lovforslaget er i dag blevet vedtaget. Dette betyder, at...

Forhøjet ferietillæg visner ikke ved indefrysning af feriegodtgørelsen

Ved kendelse af 14. juni 2021 (FV2020.984) er det fastslået, at det ved lov fastsatte ferietillæg på én procent ikke bortfalder, selvom retten til...

Ny dom fra Højesteret om Hovedaftalens frister for lokal forhandling

Højesteret har i sin dom af 26. maj 2021 taget stilling til, hvorvidt overskridelse af fristerne i Hovedaftalens § 4, stk. 3, litra b),...

Sørger du for de sygemeldte medarbejdere?

Der tikker en sms ind: ’Jeg er syg’, og så er du klar over, at der skal gøres noget. Teamet er nemlig i forvejen...

Kryptér person­oplysninger korrekt, og undgå kritik fra Datatilsynet

Bruger du et tilstrækkeligt krypteringsniveau, når du og din virksomhed behandler personoplysninger? Det gjorde en offentlig myndighed ikke, og det førte til kritik fra...

Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?

Hvis man har en såkaldt tilkaldevagt, der ikke kræver, at man befinder sig på sin arbejdsplads, er der så overhovedet tale om arbejdstid? Er...

Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd

Arbejdsretten har i sin dom af 7. april 2021 taget stilling til, hvorvidt et antal privatpraktiserende tandlæger, som alle var medlem af Tandlægeforeningen, havde...

Tidens triste lovgivningstrend: Ingen erstatning eller ankemulighed for virksomheder

Der er en trend i tidens lovgivning, der betyder, at retten til erstatning for tvangsindgreb begrænses. Det trækker i den forkerte retning for retssikkerheden...