Virksomheder overser arbejdsmiljøet på hjemmekontoret

Mængden af hjemmearbejdsdage er eksploderet i det seneste år, men langt de fleste virksomheder mangler at sikre arbejdsmiljøet for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Skrevet af...

Vær opmærksom på din medarbejders fravær

Som leder er du ofte drevet af at skabe resultater sammen med medarbejderne. Det er også der, hvor du kan sætte retningen og skabe...

10 krav til ansættelseskontrakten

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt (også kaldet ansættelsesbevis) til dine ansatte. I denne artikel får du overblik over de...

Bliv klar til kommende lovkrav – gode råd til din affaldssortering

Det er ikke kun husholdninger, der snart skal sortere affald i mindst ti fraktioner. Fra 2022 gælder samme krav til virksomheder. Vi kan kun...

Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft

Nye regler om forpligtelser over for lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse Den 27.3.2021 trådte ændringerne af konkurslovens regler om rekonstruktion i kraft. Lovændringerne kan have væsentlig betydning...

Provisionslønnet havde ret til kompensation for mistet provision som følge af ferie og sygdom

Østre Landsret har i en afgørelse af 18. maj 2021 slået fast, at provisionslønnede salgsrådgivere, for hvem muligheden for at opnå provision forudsætter fysisk...

Medarbejderne ved ikke, hvordan de skal håndtere følsomme data

Tre år efter indførelsen af GDPR-reglerne lækkes fortsat mange personfølsomme data om borgere og kunder fra virksomheder og det offentlige. Skrevet af Nikolaj Henum Selv om...

Lov om beskyttelse af whistleblowere er netop blevet vedtaget

I slutningen af februar 2021 fremsatte justitsministeriet et forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. Lovforslaget er i dag blevet vedtaget. Dette betyder, at...

Forhøjet ferietillæg visner ikke ved indefrysning af feriegodtgørelsen

Ved kendelse af 14. juni 2021 (FV2020.984) er det fastslået, at det ved lov fastsatte ferietillæg på én procent ikke bortfalder, selvom retten til...

Ny dom fra Højesteret om Hovedaftalens frister for lokal forhandling

Højesteret har i sin dom af 26. maj 2021 taget stilling til, hvorvidt overskridelse af fristerne i Hovedaftalens § 4, stk. 3, litra b),...