Sådan sikrer du, at din organisation lever op til den nye whistleblowerlov

Danmarks nye whistleblowerlov er lige på trapperne. Den nye lov, der træder i kraft den 17. december i år, er den europæiske unions (EU)...

Hvad gør du, når ansættelsesvilkårene ændrer sig?

Gennem en ansættelse har du som leder brug for at kunne ændre i medarbejderens vilkår. Nogle gange sker det indenfor den ramme, der er...

Rekruttering: Helbredsoplysningsloven og samtykke til referencer

I rekrutteringsprocessen har såvel arbejdsgiver som lønmodtager en række pligter. Her fortæller Tina Halkiær Olesen om helbredsoplysningsloven og hvilke pligter det indebærer for kandidaten. Videoen...

Ny barselsaftale om øremærket barsel

Et flertal af de politiske partier i Folketinget indgik tirsdag den 26. oktober 2021 en aftale (24+24 modellen), der implementerer EU-direktiv 2019/1158 af 20....

50 dage til krav om en whistleblowerordning

Der er nu ganske kort tid til, at en række af de forpligtelser, der følger af den nye whistleblowerlov, skal være opfyldt. Det betyder,...

Virksomheder overser arbejdsmiljøet på hjemmekontoret

Mængden af hjemmearbejdsdage er eksploderet i det seneste år, men langt de fleste virksomheder mangler at sikre arbejdsmiljøet for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Skrevet af...

Vær opmærksom på din medarbejders fravær

Som leder er du ofte drevet af at skabe resultater sammen med medarbejderne. Det er også der, hvor du kan sætte retningen og skabe...

10 krav til ansættelseskontrakten

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt (også kaldet ansættelsesbevis) til dine ansatte. I denne artikel får du overblik over de...

Bliv klar til kommende lovkrav – gode råd til din affaldssortering

Det er ikke kun husholdninger, der snart skal sortere affald i mindst ti fraktioner. Fra 2022 gælder samme krav til virksomheder. Vi kan kun...

Rekonstruktion – nye regler om forpligtelser overfor lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse trådt i kraft

Nye regler om forpligtelser over for lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelse Den 27.3.2021 trådte ændringerne af konkurslovens regler om rekonstruktion i kraft. Lovændringerne kan have væsentlig betydning...