søndag, 28. februar 2021

Sexchikane på arbejdspladsen

Som følge af #MeToo-bevægelsen, og den samfundsdebat som offentliggørelsen af oplevelser med seksuelle krænkelser på arbejdspladser har medført, er der igen kommet...

Hvad bør virksomhedens sexchikanepolitik indeholde?

I kølvandet af #metoo bevægelsen er en række sager om sexchikane på arbejdspladsen kommet frem i lyset og har udløst store og i nogle...

Overtrædelser af gavepolitik var bortvisningsgrund

En medarbejder, der groft tilsidesatte en intern gavepolitik, kunne bortvises. Det har opmanden netop slået fast i en sag, hvor medarbejderen over...

Landsretten: Medarbejders fedme var ikke et handicap

I en ny dom har Vestre Landsret taget stilling til, om en medarbejders fedme udgjorde et handicap. Medarbejderen var blevet opsagt med henvisning til...

Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov

Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag om udvidet ret til sorgorlov, der skal sikre medarbejdere bedre rettigheder i forbindelse med et...

Video-tip: Opsigelsesperioden – fritstilling og suspension

Er du som arbejdsgiver i tvivl om, hvad der skal ske i en medarbejders opsigelsesperiode? Så se med her, når Tina Halkiær...

Udbetaling af indefrosne feriemidler – hvad betyder det for virksomhederne?

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om den længe omtalte Sommerpakke, der skal give borgerne en økonomisk håndsrækning ovenpå...

Video-tip: GDPR & ansættelse

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på persondatalovgivningen i ansættelsesforholdet. Tina Halkiær Olesen, Legal Advisor i DANSK HR, gennemgår de forskellige faser i...

Et lille ferie-tip!

Af Mette Nørlem, cand.jur., DANSK HR Med den nye ferielov lige rundt om hjørnet ved mange, at det ferieår,...

COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab?

COVID-19 har haft store økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. Mange danske virksomheder har oplevet betydelige indtjeningstab, bl.a. som følge af produktionsstop, lukning...