fredag, 02. december 2022

Bortvist for at modtage fordele fra leverandører

En ejendomstekniker med 27 års anciennitet i Bygningsstyrelsen blev i juni 2019 bortvist for at modtage forskellige ydelser fra en leverandør.

Ny trepartsaftale om seksuel chikane på arbejdspladsen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået trepartsaftale om initiativer mod seksuel chikane på de danske arbejdspladser. Skrevet af Lise Lauridsen, Partner, Bech-Bruun, Morten Ulrich, Partner,...

Kryptér person­oplysninger korrekt, og undgå kritik fra Datatilsynet

Bruger du et tilstrækkeligt krypteringsniveau, når du og din virksomhed behandler personoplysninger? Det gjorde en offentlig myndighed ikke, og det førte til kritik fra...

COVID-19: 9 ud af 10 virksomheder har fået hjælp til løn

Med regeringens beslutning om at straksudbetale hjælpen fra lønkompensationsordningen, har 9 ud af 10 af virksomhederne nu fået hjælp til løn til...

Video-tip: GDPR & ansættelse

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på persondatalovgivningen i ansættelsesforholdet. Tina Halkiær Olesen, Legal Advisor i DANSK HR, gennemgår de forskellige faser i...

Udbetaling af indefrosne feriemidler – hvad betyder det for virksomhederne?

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om den længe omtalte Sommerpakke, der skal give borgerne en økonomisk håndsrækning ovenpå...

COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Folketinget har den 10. september vedtaget den bebudede lov om midlertidig arbejdsfordeling. Loven træder i kraft den 14. september 2020.

Arbejdsgivere kan på anmodning fra Statens Serum Institut videregive medarbejderes personoplysninger

Arbejdsgivere kan i henhold til en ny ændringsbekendtgørelse lovligt videregive identifikationsoplysninger om specifikke medarbejdere til Statens Serums Institut. Instituttet kan anmode om...

Sørger du for de sygemeldte medarbejdere?

Der tikker en sms ind: ’Jeg er syg’, og så er du klar over, at der skal gøres noget. Teamet er nemlig i forvejen...

Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd

Arbejdsretten har i sin dom af 7. april 2021 taget stilling til, hvorvidt et antal privatpraktiserende tandlæger, som alle var medlem af Tandlægeforeningen, havde...