tirsdag, 27. oktober 2020

Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov

Regeringen har netop fremsat et nyt lovforslag om udvidet ret til sorgorlov, der skal sikre medarbejdere bedre rettigheder i forbindelse med et...

HR-jura-brevkassen

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personale-juridiske spørgsmål. I Ledelse i Udvikling bringer vi i HR-jura-brevkassen et udvalg af...

Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler...

Den 29. september 2020 åbnede ATP i samarbejde Borger.dk for adgangen til, at alle lønmodtagere med indefrosne feriemidler kunne anmode om udbetaling...

Sexchikane på arbejdspladsen

Som følge af #MeToo-bevægelsen, og den samfundsdebat som offentliggørelsen af oplevelser med seksuelle krænkelser på arbejdspladser har medført, er der igen kommet...

Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny aftale om midlertidig ret til barselsdagpenge for medarbejdere, der må blive hjemme...

COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling

Folketinget har den 10. september vedtaget den bebudede lov om midlertidig arbejdsfordeling. Loven træder i kraft den 14. september 2020.

Østre Landsret bekræfter beregning af 120 sygedage for deltidssygemeldte

I en ny afgørelse har Østre Landsret netop bekræftet, hvordan virksomheder skal tælle til 120 sygedage ved deltidssygemeldte medarbejdere. I sagen var...

Ny og justeret arbejdsfordelingsordning

Arbejdsmarkedets parter og regeringen er blevet enige om en ny arbejdsfordelingsordning, der indeholder en række forbedringer af den hidtil gældende ordning. Den...

COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab?

COVID-19 har haft store økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. Mange danske virksomheder har oplevet betydelige indtjeningstab, bl.a. som følge af produktionsstop, lukning...

Bortvist for at modtage fordele fra leverandører

En ejendomstekniker med 27 års anciennitet i Bygningsstyrelsen blev i juni 2019 bortvist for at modtage forskellige ydelser fra en leverandør.