Incitamentsordninger for medarbejdere

23.05.22 Vi ser i stigende grad, at virksomheder ønsker at benytte medarbejderincitamentsordninger både kontantbaserede ordninger (eksempelvis bonusordninger og fantomaktier) og aktiebaserede ordninger (eksempelvis warrants/tegningsoptioner). Skrevet af...

Forskelsbehandling på arbejdspladsen – hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på?

Forskelsbehandlingsloven beskytter dine medarbejdere imod forskelsbehandling, når du ansætter, afskediger, forflytter, forfremmer eller forhandler løn- og arbejdsvilkår med dem. Skrevet af Gabriel L. K. Martiny,...

Ny trepartsaftale om seksuel chikane på arbejdspladsen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået trepartsaftale om initiativer mod seksuel chikane på de danske arbejdspladser. Skrevet af Lise Lauridsen, Partner, Bech-Bruun, Morten Ulrich, Partner,...

Rådigheds- og tilkaldevagter

Har din virksomhed medarbejdere på en tilkalde- eller rådighedsvagt? I så fald vil det være en god ide at sætte sig ind i EU-Domstolens...

Sygdom: Vejledning til arbejdsgiver og sygefraværspolitik

15.12.2021 Alle arbejdsgivere oplever, at medarbejdere bliver syge, men ikke alle arbejdsgivere er klar over, hvilke regler, der findes på området. Desværre er der mange myter...

Sådan sikrer du, at din organisation lever op til den nye whistleblowerlov

Danmarks nye whistleblowerlov er lige på trapperne. Den nye lov, der træder i kraft den 17. december i år, er den europæiske unions (EU)...

Hvad gør du, når ansættelsesvilkårene ændrer sig?

Gennem en ansættelse har du som leder brug for at kunne ændre i medarbejderens vilkår. Nogle gange sker det indenfor den ramme, der er...

Rekruttering: Helbredsoplysningsloven og samtykke til referencer

I rekrutteringsprocessen har såvel arbejdsgiver som lønmodtager en række pligter. Her fortæller Tina Halkiær Olesen om helbredsoplysningsloven og hvilke pligter det indebærer for kandidaten. Videoen...

Ny barselsaftale om øremærket barsel

Et flertal af de politiske partier i Folketinget indgik tirsdag den 26. oktober 2021 en aftale (24+24 modellen), der implementerer EU-direktiv 2019/1158 af 20....

50 dage til krav om en whistleblowerordning

Der er nu ganske kort tid til, at en række af de forpligtelser, der følger af den nye whistleblowerlov, skal være opfyldt. Det betyder,...