WTC: Husk at få styr på medarbejdernes restferie inden årsskiftet

Medarbejdernes restferie skal enten afholdes, udbetales eller overføres inden ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december 2022. Skrevet af WTC advokaterne Uagtet, at den ferielov, vi har nu,...

WTC: Vær klar til nye markante ændringer i ansættelsesbevisloven

Et nyt lovforslag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes fremsat i november 2022 med ikrafttræden den 1. juli 2023. Skrevet af WTC advokaterne Baggrunden for den...

Har I fået opdateret jeres barselspolitik til de nye regler?

Den 1. juli 2022 trådte en ny barselslov i kraft gældende for børn født den 2. august 2022 eller senere. Skrevet af Mia Boesen, Associate,...

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Når en virksomhed helt eller delvist overdrages, er der en række særlige regler, som både erhverver, overdrager og medarbejder skal være opmærksomme på. Skrevet af...

Sygdom før eller under ferie

Ferieperioden er over os, men hvad gælder, hvis din medarbejder bliver syg, inden medarbejderen påbegynder sin planlagte ferie, eller hvis medarbejderen bliver syg under...

Incitamentsordninger for medarbejdere

23.05.22 Vi ser i stigende grad, at virksomheder ønsker at benytte medarbejderincitamentsordninger både kontantbaserede ordninger (eksempelvis bonusordninger og fantomaktier) og aktiebaserede ordninger (eksempelvis warrants/tegningsoptioner). Skrevet af...

Forskelsbehandling på arbejdspladsen – hvad skal du som arbejdsgiver være opmærksom på?

Forskelsbehandlingsloven beskytter dine medarbejdere imod forskelsbehandling, når du ansætter, afskediger, forflytter, forfremmer eller forhandler løn- og arbejdsvilkår med dem. Skrevet af Gabriel L. K. Martiny,...

Ny trepartsaftale om seksuel chikane på arbejdspladsen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået trepartsaftale om initiativer mod seksuel chikane på de danske arbejdspladser. Skrevet af Lise Lauridsen, Partner, Bech-Bruun, Morten Ulrich, Partner,...

Rådigheds- og tilkaldevagter

Har din virksomhed medarbejdere på en tilkalde- eller rådighedsvagt? I så fald vil det være en god ide at sætte sig ind i EU-Domstolens...

Sygdom: Vejledning til arbejdsgiver og sygefraværspolitik

15.12.2021 Alle arbejdsgivere oplever, at medarbejdere bliver syge, men ikke alle arbejdsgivere er klar over, hvilke regler, der findes på området. Desværre er der mange myter...