De menneskelige ressourcer er vigtige i fremtiden, men kompetencebehovet vil radikalt ændre sig.

Af Jarle Fink Kondrup, Senior Lab Agent

Resultat

Udbyttet af kurset var et skræddersyet billede af fremtidens EUC Nordvest med de iboende muligheder og udfordringer, som virksomheden står overfor. Ligeledes fik deltagerne inspiration til, hvordan de kan komme på plads i den nye virkelighed, hvor digitalisering af arbejdsprocesser- og metoder er et støt stigende vilkår for fortsat konkurrencedygtighed og medarbejdertilfredshed.

Case: Fremtidens administrative medarbejder hos EUC Nordvest

Gennem indsigt i den hastige udvikling, og hvad fremtiden byder på af ændringer for organisationer, arbejdsprocesser og arbejdsområder, blev de gode løsninger sat i system for EUC Nordvest, der nu er klædt på til at gentænke deres egen praksis i forhold til fremtidens kompetencebehov blandt deres medarbejdere.

Udfordring i fremtidens arbejde

Verden står på kanten af en teknologisk revolution, som fundamentalt vil ændre den måde, vi lever, arbejder, og relaterer os til hinanden – men hvordan ruster vi os til denne revolution og nye de medarbejder-kompetencer, den medfører, når vi ikke engang ved, hvilke jobs der eksisterer i fremtiden? Det spurgte EUC Nordvest om, da de kom til os.

EUC Nordvest ønskede et virkelighedsbillede af, hvordan og i hvilken grad de eksisterende arbejdsopgaver hos medarbejderne bliver afløst af nye og andre. Desuden søgte man indsigt i, hvilke medarbejder-kompetencer der burde fokuseres på at udvikle i fremtiden.

“Der var flere spændende ting – vekselvirkning mellem øvelser og teori virkede godt, og underviseren var godt forberedt”

Kursusdeltager, EUC Nordvest

Proces

Igennem et intensivt endags-kursus fik EUC Nordvest indblik i de muligheder, og udfordringer, som den digitale udvikling vil medføre for dem – deltagerne arbejdede overordnet med deres egen funktion i forhold til organisationen og samfundets udvikling. Som helhed gav kurset deltagerne et kondenseret indblik i fremtiden samt konkrete idéer og perspektiver i forhold til deres egen faglige udvikling og fremtidige arbejdsområder.

Dagen bød på et oplæg omkring den hastige udvikling, og hvad fremtiden byder på af ændringer for organisationer, arbejdsprocesser og arbejdsområder, hvor vi tydeliggjorde nødvendigheden af nytænkning og af at tilpasse sig den nye virkelighed. Oplægget fungerede som et inspirationskatalog med fokus på muligheder og positive perspektiver, og lagde op til en efterfølgende workshop.

I workshoppen blev de administrative medarbejde i EUC Nordvest ført igennem relevante metoder og modeller med henblik på at definere og udvikle deres egne, nye arbejdsopgaver, og klargøre, hvor og hvordan netop de kan gøre en forskel i organisationens fremtidige virke. I forlængelse heraf blev der udarbejdet en gap-analyse i forhold til eksisterende praksis og arbejdsområder i EUC Nordvest, ligesom deltagerne fik mulighed for at reflektere over, hvordan skiftet til den digitale virkelighed kan realiseres på bedst mulig måde.

Fremtidens Kompetencer-kurset var vel eksekveret, og materialet har givet anledning til snak og refleksioner over fremtiden
Projektleder, EUC Nordvest

Vil du klæde dine medarbejdere på til fremtidens arbejde?

Med baggrund i Innovation Labs indsigt i ny teknologi, mennesker og forretning, tegner der sig et tydeligt billede: det næste store indsatsområde skal findes inde i organisationen. Derfor har vi strikket et kursus sammen, der udvikler administrative medarbejdere og opkvalificerer dem i forhold til fremtidens kompetencebehov. Vil du give dine kollegaer et innovativt skud af idéer og nye perspektiver på deres faglige udvikling og fremtidige arbejdsområde, så er et kursus i Fremtidens Kompetencebehov måske noget for dig og din virksomhed.

Hvis du vil vide mere om de ændringer, der sker, og hvad det hele betyder, kan du eventuelt læse min blogpost om Revolutionen og fremtidens arbejde, eller kontakte mig for at høre nærmere om tendenserne.

Om Jarle Fink Kondrup og Innovation Lab
Jarle Kondrup er Senior Lab Agent hos Innovation Lab der igennem de sidste 15 år har hjulpet organisationer med at tænke og skabe nyt i en verden i konstant forandring. Jarle og Innovation Lab arbejder med de mest innovative danske (og internationale) virksomheder, og dem der gerne vil være det, hvor de gennem projekter og workshops udfordrer status quo.