POV BUSINESS // KLUMME – I min optik går styrke og sårbarhed hånd i hånd og er nøglen til fremtidens lederskab. Men ifølge MIT Sloan bruger mindre end 10% af alle topchefer følelser, intuition og sårbarhed i deres lederskab, så der er lang vej endnu, til det er en almen praksis.

Skrevet af Louise Sparf-Bruun, Co-founder, RestartAgile Company

Styrke er en af de mest efterspurgte egenskaber ved en topchef.

Ethvert rekrutteringsfirma, test- og lederevalueringssystem fremhæver styrke – forstået som beslutningskyndig, ansvarsfuld og robust under pres – som en kernekvalitet.

Jeg er ikke uenig.

Erfaring har lært mig, at det er absolut nødvendigt at turde eksekvere hurtigt, at være modig, at stå fast og være rolig i krisetider, både i de store udefrakommende kriser som covid-19 og igennem interne kriser, der opstår som følge af nye organisationsstrukturer, opkøb, frasalg og andre små som store forandringer.

Medarbejderne har ikke ’kun’ brug for den rolige, robuste ledestjerne. De har også brug for nærhed og åbenhed. De har brug for oprigtighed

Ledere har en særlig rolle i krisesituationer, som i starten typisk kræver elementet ’styrke’: masser af ro, handlekraft og beslutsomhed. Men det ledelsesmæssige greb ændrer sig i takt med krisens omfang og dybde. Jo dybere og længere krisen er, jo mere træder en række psykologiske karakteristika, som frustration, usikkerhed og forvirring i kraft.

Medarbejderne har ikke ’kun’ brug for den rolige, robuste ledestjerne. De har også brug for nærhed og åbenhed. De har brug for oprigtighed. En leder, der bruger sin magt og indflydelse til at tage andres liv på sig – en leder, der tør vise sine medarbejdere omsorg og hjælpe dem gennem deres usikkerhed og utryghed.

Og netop derfor mener jeg, at sårbarheden er et afgørende element for lederrollen. Udfordringen er, at det fortsat er tabubelagt at udvise sårbarhed. Det er simpelthen ikke en egenskab, man associerer med en topleder, som anderkendes for at være den robuste, kyniske, benhårde chef, der sidder på toppens tinde af succes.

sårbarhed på arbejdspladsenSom leder er det vores fornemmeste opgave at skabe en arbejdsplads med nærhed og rum til medarbejdernes frustrationer, følelser og usikkerhed, skriver Louise Sparf. Foto: Pavel Daniyuk/Pexels

Chefens arrogance kan avle apati

Forskning viser i øvrigt, at de mørke sider er overrepræsenterede øverst i ledelseshierarkiet (se People Test Systems), og hvad værre er: disse egenskaber siver ned gennem organisationer.

Det betyder, at medarbejdere kan have tendens til at tage deres chefs kyniske sider til sig. Chefens arrogance kan hermed avle apati, hvorimod chefens sårbarhed avler empati. Derfor skal lederrollen transformeres og udvides til at rumme både det stærke og det sensitive. Vi skal væk fra den alvidende heroiske chef, der altid fremstår i kontrol.

Vi kan starte med at omdefinere begrebet ’styrke’ til ikke blot at forstås som skarpe albuer, som helten, overmennesket eller overleveren. Styrke er også evnen til at skabe balance, at være oprigtig og nærværende, at være personlig uden at være privat og at bruge sin magt til at vise omsorg.

Mit ydmyge ønske er, at vi stopper udskamningen og fjerner tabuet omkring sårbarhed

Styrke skal derfor også forstås som sårbarhed. For når vi er sårbare, træder vi udenfor det velkendte og trygge, udenfor vores komfortzone. Vi går derud, hvor vi føler os usikre, men også derud, hvor vi udviser mod (Ulla Hinge, Sårbar. Find friheden i det uperfekte). Derud hvor vi viser, hvem vi er, hvor vi udvikler os, vores medarbejdere og vores organisation.

Modige og sårbare ledere er efterspurgt af medarbejdere – særligt i en krisetid, men også i hverdagen, hvor der kan være mange ting på spil i og udenfor arbejdet, som har en betydning for den enkeltes performance, motivation og engagement.

Som leder er det vores fornemmeste opgave at skabe en arbejdsplads med nærhed og rum til medarbejdernes frustrationer, følelser og usikkerhed. Det løses ikke gennem den traditionelle forståelse af kvaliteten ’styrke’ – der skal sårbarhed indover.

Mit ydmyge ønske er, at vi stopper udskamningen og fjerner tabuet omkring sårbarhed, og i stedet bruge tiden på at inspirere ledere til at bringe hjerte og oprigtighed i spil i deres lederskab.

Derigennem styrkes empatien og motivationen blandt vores medarbejdere, og ikke mindst styrkes medarbejderne evne til at udnytte deres ideer og opfindsomhed.

Dele af artiklen blev bragt i maj 2020 på POV.

Kilde: POV International