Forskere fra Aarhus Universitet er i gang med at designe et system, der træner og bevidstgør medarbejdere i bæredygtighed og kan vise, om der er handling bag virksomhedernes bæredygtige retorik og rapportering. Idéen vakte begejstring på en FN-relateret konference i New York forud for FN’s topledermøde i Global Compact regi i september.

Af Andreas Jensby

Forskere fra Aarhus Universitet er i gang med at designe et system, der træner og bevidstgør medarbejdere i bæredygtighed og kan vise, om der er handling bag virksomhedernes bæredygtige retorik og rapportering.

Mens forventningerne til samlede globale løsninger for bæredygtig og grøn omstilling gang på gang lider knæk, skaber lokale initiativer håb. Et af disse er ”The Sustainable Leadership Simulator” – et primært web-baseret simulations- og træningssystem til medarbejdere, som forskere fra Aarhus Universitet netop har præsenteret på Colombia University i New York i september forud for topledermødet i FN’s erhvervsorganisation for bæredygtighed, UN Global Compact.

The Sustainable Leadership Simulator udsætter medarbejderne for nogle dilemmaer i realistiske scenarier, hvor virkeligheden ikke altid er sort/hvid. Et scenarie leder til et andet scenarie, som hver især kræver, at medarbejderne vælger en ud af flere handlemuligheder, hvilket løbende afspejler konsekvensen af bæredygtige valg kontra ikke-bæredygtige valg.

De enkelte medarbejdernes handlinger i simulatoren indgår i et samlet informationsbillede af medarbejdernes bæredygtige adfærd, der så kan parres med de oplysninger om performance på bæredygtighed, som den enkelte virksomhed rapporterer til UN Global Compact. Dermed er det i højere grad muligt at se, om ord og handlinger stemmer overens. Såvel forskning som praksis viser, at denne type scenarieteknik er en meget effektfuld form for læring, særligt i forhold til at ændre adfærd.

Uden intern motivation sker der for lidt

Og det er lige præcis adfærden i virksomhedens kerne, medarbejderne, som forskere sigter imod. Det er nemlig dem, som skal motivere den bæredygtige omstilling i virksomheden, forklarer Thomas Kjærgaard fra Interdisciplinary Center for Organizational Architecture (ICOA) ved Aarhus Universitet.

”Det er på nuværende tidspunkt svært at validere virksomhedernes indrapportering. Om strategier, politikker og anden retorik er bakket op af handling. Hvis virksomhedens adfærd strider imod ordene, og medarbejderne er bevidste om det, bliver det meget svært for ledelsen ikke at agere på denne interne motivation,” forklarer Thomas Kjærgaard.

Udover at sammenligne simulatorresultaterne med virksomhedens egen rapportering er det meningen at måle medarbejdernes adfærd umiddelbart før og efter en tur i simulatoren samt 3-6 måneder senere for at måle på ændringer i adfærden over tid. Dermed giver simulatoren mulighed for en løbende læring og validering af progression modsat nu, hvor rapporteringen mere har karakter af en årlig status.

Udvikling i hele forsyningskæden

Mens simulatoren vil være interessant for både den enkelte virksomhed og deres medarbejdere, ligger der også et stort potentiale i større virksomheders anvendelse af simulatoren i kommunikation med leverandører i deres forsyningskæde, herhjemme og i udlandet.

”Ved at bede sine leverandører anvende simulatoren vil den større virksomhed kunne få et mere troværdigt indblik i niveauet for bæredygtighed i sin forsyningskæde. Det giver bedre mulighed for at sætte ind præventivt over for leverandørerne, hvis adfærd ikke matcher deres rapporterede performance og dermed øger risikoen for den større virksomhed. En sådan bottom-up tilgang vil kunne skabe et ryk inden for bæredygtighed, som vil få endnu større indvirkning, hvis den integreres i Global Compact’s standard og strukturer for rapportering,” forklarer Thomas Kjærgaard.

Bæredygtighedsdata i realtid

En anden af de forskningsmæssige ambitioner og primære fordele ved Sustainable Leadership Simulator er, at den producerer data – og potentielt rigtig meget data – om bæredygtighed, som er mere realtidsbaseret og dermed mere brugbart.

”Det meste data i dag er tilbageskuende. Learning from the past to predict the future er en ret klassisk fremgangsmåde. Men med den hastighed, som verden ændrer sig i dag, er det svært at følge med, hvis vi skal levere brugbar viden til virksomheder. Via simulatoren kan vi generere særdeles aktuelle data,” forklarer Thomas Kjærgaard.

Om Sustainable Leadership Simulator

The Sustainable Leadership Simulator har opnået en anbefaling fra UN PRME, som repræsenterer UN Global Compact’s forsknings- og uddannelsesmæssige interessenter, hvilket primært er universiteter som Aarhus Universitet. Der søges nu finansiering til at realisere simulatoren, mens Thomas Kjærgaard videreudvikler designet af simulatoren på European Business School ved Frankfurt i efteråret 2013. Her blev simulatoren i sommers evalueret gennem Intels Social Innovation Program, som også bliver en driver for en opskalering og globalisering i 2014.

Kilde: Aarhus universitet

http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/baeredygtige-virksomheder-skal-motiveres-af-egne-medarbejdere/