<p>I takt med teknologisk udvikling får alle mennesker flere redskaber at arbejde med. Et af de nyeste er algoritmer. Tilgængeligheden og mængden af data har aldrig været større og software kan med såkaldt kunstig intelligens, som fx supercomputeren IBM Watson, strukturere data og finde løsninger på spørgsmål hurtigere end mennesker. Spørgsmålet er derfor om (og hvordan) kunstig intelligens kan overtage dele af lederansvar, roller og funktioner, altså komplimentere eller direkte overtage ledelsen?<p>

Automatisering af white collar jobs

En umiddelbar konsekvens af implementeringen af kunstig intelligens på arbejdspladsen er en reduktion af antallet af ansatte. I Kodaks storhedstid beskæftigede virksomheden op mod 140.000 mennesker, til sammenligning beskæftigede Instagram, inden salget til Facebook, kun 11 personer. Andrew McAfee, en af de førende forskere inden for teknologi og dets implikationer på samfundet, har udtalt, at ”the AI revolution is doing to white collar jobs what robotics did to blue collar jobs”. Digitaliseringen af juridiske dokumenter, retssager og love medfører, at kunstig intelligens kan reducere tidsforbruget på at forberede en retssag. Blackstone Discovery er en af de nye ”medarbejdere” på advokatkontorerne og kan angiveligt gennemsøge 1,5 millioner dokumenter på et par dage. Ligeledes samarbejder det engelske advokatkontor Riverview Law med University of Liverpool om at bruge kunstig intelligens til at støtte advokaternes sagsopbygning.

Den finansielle sektor har også ageret pionerer inden for udbredelsen af kunstig intelligens. Såkaldt algo-trading er implementeringen af algoritmer; computeren udfører handels-ordrer baseret på baggrund af forprogrammerede matematiske formler og søger på millisekunder at udnytte forkert prissætning af aktiver til at skabe profit. En kapitalfond i Hong Kong har taget skridtet videre og ansat en computer som bestyrelsesmedlem. Kapitalfonden ønsker at udnytte kunstig intelligens til at strukturere og analysere data, computeren skal således assistere den øvrige bestyrelse i forbindelse med investeringsbeslutninger.

Automatiseret HRM

Arbejdspladsen automatiseres, men også inden for den intensiverede konkurrence om rekruttering af fremtidens ledere og skarpe hjerner (the global war for talent) vil kunstig intelligens komme til at få en afgørende rolle. Ressourceforbruget til rekruttering af den rigtige kandidat er stort. Kunstig intelligens vil medføre en reduktion i tidsforbruget ved at sammenholde jobannoncen med en stor database med oplysninger om alle kandidaterne, herunder ansøgning, CV, test-resultater og profiler på sociale netværk. Men det er ikke kun i rekrutteringsøjemed at kunstig intelligens kan styrke HR-afdelingerne. I relation til performance og aflønning vil ”maskinen” være i stand til at monitorere ansattes aktivitetsniveau, bestemme den ansattes engagement, kvaliteten af arbejdet og medarbejderens evne til at opfylde arbejdsrollen, altså en omfattende 360-graders objektiv evaluering.

En direkte implikation vil være noget, der ligner fuldstændig lighed i forbindelse med aflønning, da ”maskinen” ikke vil blive påvirket af biologiske eller sociale i bedømmelsen af arbejdsindsatsen, men kun på objektive kriterier. Derudover vil det gennem databaser være muligt at sammenligne medarbejderens performance med et industri-benchmark, hvilket vil tilføje en ny dimension til evalueringen af den enkelte ansatte.

Automatiseret ledelse – ja vi kan

Ledelse er under alle omstændigheder i hastig forandring. En række faktorer har indvirkning på ledelsesstilen, herunder virksomhedskulturen, virksomhedstypen og selve medarbejderne; en ny generation er på vej til at ”overtage” arbejdsmarkedet. Generation Y, født fra 1980 til 1994, anses i dag som den antalsmæssigt største gruppe på arbejdsmarkedet. Dette generationsskifte har stor indflydelse på kravene, rutinerne og måden at arbejde på, som er anderledes end de andre aldersgrupper på arbejdsmarkedet. Rutineopgaver og administration overtages langsomt af software og ledelse med fokus på anerkendelse er vigtigt i forhold til nye og mindre hierarkisk orienterede generationer.

Hvor ”maskinen” vil være bedre til hurtigt at analysere data og til at forstå komplekse strukturer, vil ”maskinen” mangle en helt essentiel del af ledelsesopgaven, at fortolke og omsætte viden til handlinger i en virksomhedskontekst. Forretningssans, kreativitet og evnen til at tænke strategisk vil i højere grad blive centralt for lederen. Lederens intuition sammenholdt med ”maskinens logik” vil komme til at udgøre et stærkt team. Kunstig intelligens vil kunne udføre mange opgaver for lederen, som dermed kan koncentrere sig om den mere ”bløde” side af ledelsesopgaven. Udover at skabe et velfungerende arbejdsklima og motivere medarbejderne vil lederen også få mere tid til opgaver af mere strategisk karakter, idet ”maskinen” i højere grad vil varetage repetitive og operationelle opgaver.

Der er således ingen tvivl om, at kunstig intelligens på sigt vil kunne assistere og i nogle tilfælde overtage opgaver, også nogle af lederens opgaver, men lederen vil have en berettigelse på arbejdspladsen qua viden, erfaring, ekspertise, synlighed og menneskelighed.