Det gode liv hænger sammen med et god arbejdslyst – og begge delehænger sammen med at opleve mening med tilværelsen. Derfor må vi i fællesskab arbejde for at sikre forudsætningerne for god arbejdslyst og det gode liv i fremtiden.

Et godt liv og et godt arbejdsliv

Gennem arbejde skaber vi værdi for hinanden og for os selv. Vi bygger broer, udvikler nye produkter, underviser, gør rent, leverer varer, passer børn, optimerer processer og helbreder de syge. Arbejde kommer i utallige former og er den aktivitet, vi bruger flest vågne timer på. Arbejdslivet er en stor og vigtig del af vores liv, vores relationer og vores identitet – og er for mange en forudsætning for det gode liv.

Samtidig arbejder lykkeforskere verden over i disse år med at kortlægge elementerne i det gode liv. Hvorfor er nogle mennesker gladere end andre? Hvor meget betyder indkomst for vores livskvalitet? Hvilken sammenhæng er der mellem trivsel og faktorer som sundhed, relationer, samfundsforhold og genetik? Vores arbejdsglæde er en brik i dette puslespil om, hvad der skaber de bedste rammer for det gode liv. God Arbejdslyst Indeks 2016 understreger igen i år, at vores arbejdslyst hænger tæt sammen med vores generelle lykke. Vi ser således, hvordan en stigning på 10 point i arbejdslyst rykker vores lykkeniveau med 6,1 point i en positiv retning. Det er måske ikke så overraskende i betragtning af, at vores arbejde spiller ind på vores relationer, identitet og selvforståelse – foruden at give smør på brødet. Læs mere her 

Fremtidens arbejdsliv

Det er i tråd med international lykkeforskning, der peger på arbejde som en afgørende faktor for at opleve høj livskvalitet. Vi tror også på, at medarbejdere i fremtiden i endnu højere grad vil skele til en potentiel arbejdsgivers evne til at skabe gode rammer for god arbejdslyst. Vi vil og skal fortsat være opmærksomme på lønnen, men vi tror på, at det er vigtigt at tage arbejdsglæden med i beregningerne, hvis vi har muligheden for at vælge mellem forskellige jobs – især i disse år, hvor så mange danskere oplever stress og udbrændthed på jobbet.

God arbejdslyst kræver en fælles indsats

Heldigvis er danskernes arbejdslyst og livskvalitet i en relativ god forfatning. Danmark rangerer hvert eneste år i den absolutte top i World Happiness Report, som kortlægger befolkningers gennemsnitlige livskvalitet. Fra God Arbejdslyst Indeks 2015 og 2016 er der heller intet, der tyder på, at vi generelt skal være meget bekymrede for vores arbejdsliv. Men vi står ikke uden udfordringer, og hvis vi ønsker at udvikle den gode arbejdslyst i Danmark, bliver vi nødt til at møde en række spørgsmål med alvor, seriøsitet og kreativitet – herunder hvordan vi sikrer en bedre balance mellem vores arbejdsliv og privatliv, hvordan vi bliver ved med at udvikle vores kompetencer, hvordan vi skaber en bedre oplevelse af mening gennem vores arbejde, hvordan vi kan opleve mening uden for jobbet, og endelig hvordan lederen kan hjælpe til dette. Læs mere her 

Kilde: Krifa

Artiklen er trykt i God Arbejdslyst Indeks 2016, s. 54-56