Kim Jesper Herrmann (AU), Anna Bager-Elsborg (AU) og Dr. Velda McCune (University of Edinburgh) har skrevet artiklen: ”Investigating the relationships between approaches to learning, learner identities and academic achievement in higher education” som netop er blevet publiceret i Higher Education.

”Forskningen inden for universitetspædagogikken har længe peget på faglig integration (studerendes oplevelse af at høre til et fagligt fællesskab og identificere sig med faget, red.) som en væsentlig faktor for studerendes oplevelse af studiemiljø og risikoen for frafald. Det nye er, at vi har lavet nogle spørgsmål, der fungerer i et spørgeskema sammen med andre spørgsmål, og hvor vi kan identificere grupper af studerende med forskellige profiler” udtaler Anna Bager-Elsborg, Ph.d.-studerende ved Center for Undervisning og Læring (CUL), Aarhus Universitet. Resume:

Artiklen viser hvordan studerendes faglige integration og deres identifikation med deres studie hænger sammen med deres studiestrategier. Det ser ud til, at studerende, der har en stærk tilknytning til deres fag har mere hensigtsmæssige studiestrategier og sågar får højere karakterer.

 

Kilde: http://cul.au.dk/nyheder-og-artikler/artikler/artikel/artikeludgivelse-i-higher-education/