Den bedste forudsætning for vækst og positive tal på bundlinjen er raske og motiverede medarbejdere. Det ved de fleste virksomhedsledere godt, og derfor har de sammen med deres medarbejdere stærkt fokus på at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Resultatet kan vi være stolte af – Danmark er et af de lande i Europa, hvor arbejdslivet har de allerbedste betingelser.

Af: Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V)

Selvom vi fra politisk side kan gøre og også gør meget for at fremme et godt arbejdsmiljø, er det først som sidst arbejdsgivernes ansvar at sikre ordentlige arbejdsforhold. Derfor er det helt centralt, at arbejdsmiljøarbejdet får en naturlig plads på direktionsgangen. For virksomhedernes ledelse skal et godt arbejdsmiljø tænkes sammen med vilkårene for at drive en sund forretning – og ikke kun være et spørgsmål om at undgå påbud, når Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Strategisk fokus afgørende
Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det kræver stærkt lederskab, tillid mellem ledelse og medarbejdere og en målrettet, daglig indsats på arbejdspladsen. Til gengæld har indsatsen stor værdi i form af øget arbejdsglæde, færre sygemeldinger og øget produktivitet, og derfor kan arbejdet med arbejdsmiljøet på alle måder betale sig – både menneskeligt og økonomisk.

Hvis arbejdsmiljøindsatsen for alvor skal rykke, er det afgørende, at ledelsen sætter strategisk retning og sikrer, at arbejdsmiljøet integreres i den daglige drift på virksomheden. Se blot på Arriva Danmark A/S, der sidste år vandt Arbejdsmiljøprisen, fordi de strategisk prioriterer arbejdsmiljø på lige fod med andre vigtige overvejelser – og det har givet gevinst: Arrivas beslutning om at inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøforbedringer har givet liv til en række initiativer, som samlet har nedbragt antallet af arbejdsulykker med 62 procent og øget medarbejdernes tilfredshed.

Det viser klart, at ledelsen med et strategisk fokus kan skabe markante forbedringer med arbejdsmiljøet, hvis de formår at dreje på de rigtige håndtag.

Viden ud til virksomhederne
I regeringen tror vi på, at størstedelen af virksomhederne gerne vil det gode arbejdsmiljø. Men ikke alle ved, hvordan de bedst kommer i gang med opgaven. Regeringen vil derfor understøtte en udvikling, hvor virksomhederne får mere viden om, hvad der virker. Arbejdstilsynet spiller her en central rolle, da de ved tilsynsbesøg står ansigt til ansigt med virksomhederne og deres udfordringer – og dermed har de en unik mulighed for at hjælpe dem i gang med indsatsen.

Arbejdstilsynet kan fx synliggøre data om risici og ulykker for den branche, virksomheden opererer i. Og med udgangspunkt i nøgletal, der sort på hvidt viser effekterne af bestemte metoder til risikohåndtering, kan de gå i dialog med ledelsen om virksomhedens arbejdsmiljøindsats. For eksempel ved vi, at en alvorlig arbejdsulykke i byggeriet i gennemsnit koster virksomheden omkring 51.000 kroner. På den måde får virksomhederne langt mere viden om, hvorfor det er vigtigt at prioritere arbejdsmiljøet, men også hvor de kan hente yderligere hjælp, efter at Arbejdstilsynet har forladt virksomheden.

Den rigtige vej at gå
Selvom det grundlæggende går godt med arbejdsmiljøet i Danmark, er der også virksomheder, hvor medarbejderne er i stor risiko for at komme til skade eller blive slidt ned. Jeg er derfor glad for forårets politiske aftale om at styrke arbejdsmiljøindsatsen, hvor Arbejdstilsynet med det risikobaserede tilsyn fremover skal føre flere tilsyn med de virksomheder, der har størst arbejdsmiljøproblemer – og færre tilsyn med de virksomheder, der har styr på det.

At bruge Arbejdstilsynets ressourcer mere målrettet, mener jeg, er den helt rigtige vej at gå. For det er tydeligt, at fx mureren på byggepladsen er mere udsat for at få en arbejdsskade end revisoren på kontoret. Aftalen betyder også, at virksomheder, der groft overtræder arbejdsmiljøloven, får skærpet tilsyn og større bøder, og sådan skal det være. Det skal kunne mærkes på bundlinjen, hvis en virksomhed ignorerer sin pligt til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Med disse tiltag, er jeg overbevist om, at vi er på vej i den rigtige retning. Men hvis vi for alvor skal styrke arbejdsmiljøet – og det skal vi – er det afgørende, at endnu flere virksomheder med ledelsen i spidsen prioriterer et professionelt arbejdsmiljøarbejde. Det er kræfter, der er godt givet ud – for både medarbejderne, for bundlinjen og for virksomhedens renomme.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

http://bm.dk/da/Aktuelt/Debatindlaeg_gammel/Arkiv/2015/12/Arbejdsmiljoet%20skal%20ind%20pa%20direktionsgangen.aspx