Arbejdsgivere kan i henhold til en ny ændringsbekendtgørelse lovligt videregive identifikationsoplysninger om specifikke medarbejdere til Statens Serums Institut. Instituttet kan anmode om oplysningerne med det formål at tilbyde COVID-19-tests til medarbejdere i en bestemt målgruppe. I denne nyhed kan du læse mere om ændringsbekendtgørelsen ‒ herunder hvad arbejdsgivere skal være særligt opmærksomme på ved videregivelse af personoplysninger.

Skrevet af Heela Lakanval, Advokat hos Kromann Reumert & Tina Brøgger Sørensen, Advokat & Partner hos Kromann Reumert

Arbejdsgiveres videregivelse af personoplysninger

Ændringsbekendtgørelse nr. 874 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for COVID-19 som følge af ansættelsesforhold eller som tilbud til befolkningen blev udstedt den 14. juni 2020. Bekendtgørelsen ændrer i tidligere bekendtgørelser nr. 824 af 9. juni og nr. 458 af 21. april 2020.

Bekendtgørelsen muliggør blandt andet, at en privat arbejdsgiver kan videregive oplysninger, der entydigt identificerer medarbejderne, til Statens Serum Institut, eksempelvis medarbejderes personnumre (CPR-numre).

Arbejdsgiveren kan kun videregive disse identifikationsoplysninger, hvis Statens Serum Institut (SSI) anmoder om dem. Videregivelsen skal dermed ske på SSI’s initiativ, og det skal ske med det formål, at SSI kan tilbyde specifikke medarbejdere at blive testet for COVID-19. SSI kan efter reglerne anmode om oplysninger på medarbejderne, når de tilhører en målgruppe, der ifølge myndighedernes retningslinjer er relevante at teste som led i indsatsen for at hindre udbredelsen af COVID-19.

Set i lyset af den nuværende teststrategi, hvor alle personer over 18 år kan blive testet, uanset om de har symptomer eller ej, må det formodes, at SSI har en forholdsvis bred adgang til at foretage anmodninger efter bekendtgørelsen.

Det er nøje reguleret i bekendtgørelsen, hvordan Statens Serum Institut må behandle og opbevare de videresendte personoplysninger.

Arbejdsgiverens eget tilbud om test

Bekendtgørelsen omhandler ikke den situation, hvor arbejdsgiveren selv vælger at tilbyde sine medarbejdere at blive testet i forbindelse med deres ansættelse. En arbejdsgivers eget tilbud om test til medarbejderne giver anledning til en række overvejelser i forhold til overholdelse af de ansættelsesregler, herunder f.eks. reglerne i helbredsoplysningsloven, samt reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Hvilke oplysninger kan videregives i medfør af bekendtgørelsen?

Det er særligt oplysninger om ansattes CPR-numre, eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer de pågældende, der tilhører den ovennævnte målgruppe, som kan videregives til SSI med henblik på, at SSI kan tilbyde de pågældende at få foretaget en undersøgelse af, om de har eller har haft COVID-19.

Arbejdsgiveren skal dog inden videregivelsen sikre, at videregivelsen sker i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Arbejdsgiveren skal som den dataansvarlige blandt andet foretage en konkret vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt og lovligt at videregive alle de personoplysninger, der anmodes om. Hvis der f.eks. anmodes om yderligere personoplysninger, end hvad der lovligt kan videregives efter bekendtgørelsen, skal retsgrundlaget for denne yderligere videregivelse alene findes i de persondataretlige regler. Det er desuden arbejdsgivers ansvar at sikre, at de ansatte modtager tilstrækkelig information om videregivelsen.

Kromann Reumert står selvfølgelig klar til at vejlede arbejdsgivere, der modtager en anmodning fra SSI, samt arbejdsgivere der selv overvejer at tilbyde deres medarbejdere at blive testet for COVID-19.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Kilde Jurainfo