I jobs hvor man arbejder med mennesker og ofte skal sætte sine egne følelser i baggrunden, er der større risiko for at blive følelsesmæssigt udmattet og blive sygemeldt, viser en norsk doktorafhandling.

Hvis du har et job, hvor du arbejder med patienter, klienter eller kunder en stor del af dagen, og ofte er nødt til at pakke dine egne følelser væk for at kunne yde den hjælp, service eller omsorg som jobbet kræver, er der større risiko for at blive følelsesmæssig belastet og måske endda blive sygemeldt. Men det kan forebygge belastningerne, hvis man har en leder, der viser interesse for, hvordan man har det.

Det viser en ny norsk doktorafhandling fra Psykologisk Institut i Oslo, hvor Anne-Marthe Indregard har studeret sammenhængen mellem arbejdsmiljø, helbred og sygefravær. Hun har udsendt spørgeskemaer til 7.758 medarbejdere og koblet dem til data om sygefravær. Det gjorde det muligt at studere arbejdstagernes sygefravær i året efter de havde svaret på  et spørgeskema om deres arbejdsmiljø.

 – Når man arbejder med mennesker, er man ofte nødt til at være professionel og tilsidesætte sine egne følelser, så man kan yde den service og omsorg, der er forventet. Derfor kan det være en ekstra udfordring at gå på arbejde, når man har en dårlig dag. I kunde og klientorienterede fag er der desuden sjældent mulighed for at kunne gøre tingene i eget tempo eller mulighed for at trække sig og være lidt alene, siger hun i en pressemeddelelse.

Interesse fra lederen forebygger belastninger

De følelsesmæssige krav er et vilkår, som ikke så nemt kan fjernes, når man arbejder med mennesker. Men der er noget, man kan gøre for at forebygge, at disse vilkår bliver til en belastning, viser Anne-Marthe Indregard i sin doktorafhandling.

Forskningen viser, at medarbejdere der oplever, at deres leder tydeligt viser, at de interesserer sig for, hvordan de har det, i mindre grad bliver udmattede og sygemeldte, når de bliver udsat for følelsesmæssige belastninger. Anne-Marthe Indregaard fandt også, at medarbejdere der har en tro på, at de håndtere en udfordrende situation, bedre kan holde til følelsesmæssige belastninger i jobbet.

Læs mere om afhandlingen “Emotional dissonance, mental health complains, and sickness absence among employees working with customers and clients” her

Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark