Sikkerheden har været i top under opførelsen af en ny bygning hos Novo Nordisk i Måløv. En ny gratis app, Safety Observer, fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har været i brug gennem halvandet år helt fra begyndelsen af byggeriet. Novo Nordisk har foretaget en sikkerhedsmåling en gang om ugen, som også har givet ledelsen mulighed for at følge med løbende.

Af Lene Theill

Værktøj til sikkerhedsmålinger

De seneste 20 uger har Pernille Brinkløv, konsulent hos Novo Nordisk, gået sikkerhedsrunderinger en gang om ugen under opførelsen af Novo Nordisks nyeste bygning i Måløv. Med sig har hun haft en mobil/tablet med app’en Safety Observer installeret, og den er blevet brugt flittigt. Hendes observationer fremgår af PDF-rapporten, som genereres fra den nye app Safety Observer, og den har været et godt værktøj til at få et øjebliksbillede af sikkerheden, som hun kunne vise til alle i organisationen.

Safety Observer består af to dele; En administratordel, som betjenes fra en computer, hvor virksomheden kan skræddersy egne sikkerhedsmålinger og se alle resultater, og en app-del, som installeres på en tablet eller en smartphone til medarbejdere, der skal indsamle data på arbejdspladsen. Safety Observer er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og er gratis at downloade og bruge.

Gejsten for sikkerhed blev holdt oppe

Helt fra begyndelsen besluttede projektledelsen, at der skulle være målpunkter for byggeprojektet på arbejdsmiljøområdet, fordi sikkerheden var vigtig for Novo Nordisk som bygherre. Den ugentlige rundering gjorde, at gejsten for sikkerhed blev holdt oppe, og alle vidste hele tiden, at der var stort fokus på arbejdsmiljøet. Der blev fulgt op på sikkerhedsrisici med det samme. Pernille Brinkløv ved af erfaring, at det er det, der virker.

De ugentlige runderinger kan vises som en visuel kurve i Safety Observers rapporter. Den kurve har hængt udenfor på byggepladsen, så alle kunne se, hvor godt eller hvor skidt det var gået – uge for uge. Sat op ved siden af ulykkesstatistikken.

Målepunkter til sikkerhedsmøder
Rapporten er blevet brugt som målepunkt til sikkerhedsmøder og introduktioner. Ledelsen har også set en måleserie hver uge, så de har kunnet følge med i, hvordan det gik med sikkerheden. Derudover er rapporterne også blevet brugt i månedsrapporter, som almindelig opfølgning på sikkerheden.

Indimellem blev der ifølge Pernille Brinkløv strammet op for at blive i ”det grønne felt” i forhold til de observationer, der blev gjort. Alle deres runderingsrapporter, 67 i alt, ligger nu som en del af projektets dokumentation.

– App’en er et rigtig godt og effektivt værktøj. Når man går sin runde med sin smartphone, så lægger man sine billeder og kommentarer ind undervejs, og man er færdig, når runden er slut, og rapporten er generet med det samme, fortæller Pernille Brinkløv.

Spørgsmålene blev ændret undervejs 

Fordi rapporten blev brugt som målpunkt i ledelsen, betød det, at Pernille Brinkløv fik spørgsmål som eksempelvis: ”Hvad vil I gør ved det?,” når der er udfordringer med at nå målene”.

Novo Nordisk ønskede, at der blev kigget på, ”hvad der gik godt i løbet af ugen, og hvordan man kunne holde fast i det. Hvad gik mindre godt i denne uge, som vi skal blive bedre til?” Skemaet i app’en blev ændret undervejs i takt med, at byggeriet udviklede sig.

Resultatet af, at Pernille Brinkløv har fulgt alle på byggepladsen tæt med hensyn til fx helt almindelig oprydning og andre ”byggepladsting” og fulgt op på det løbende, har betydet, at de hele tiden har haft godt styr på alt det synlige på byggepladsen. Det har givet projektet et godt ry i forhold til sikkerhed.

– Målet var at holde sig i det grønne felt, og det har vi gjort – i hvert fald de sidste 20 uger. Ledelsen har netop sagt hvorfor vi ikke bruger app’en i alle vores projekter, tilføjer Pernille Brinkløv.

Om app’en Safety Observer

Safety Observer er en metode til at undersøge sikkerhedsforhold og -adfærd på arbejdspladsen. Den kan bruges på mange typer af arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer til industrivirksomheder, hospitaler, skibe og offshore platforme.

Safety Observer giver et billede af sikkerhedsniveauet på arbejdspladsen, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte registreringer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys.

Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en PDF-rapport pr. mail direkte til observatøren. Resultaterne kan sammenlignes med tidligere målinger eller med andre arbejdspladser.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø