Arbejdstilsynet kan nu tale med ansatte alene. Det giver en ny lovændring mulighed for.

Af Birgit Bruun Christensen

Arbejdstilsynets beføjelser er blevet udvidet, så de tilsynsførende i fremtiden kan tale med de ansatte, uden at der er andre tilstede, herunder arbejdsgiver eller dennes repræsentant. Det gælder både samtaler med den enkelte og ved gruppesamtaler om arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Det er resultatet af en lovændring af arbejdsmiljøloven, der blev vedtaget den 15. maj.

– Med lovforslaget styrker vi nu Arbejdstilsynets mulighed for at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø, og det er der hårdt brug for, udtaler beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

En fin ramme for Arbejdstilsynet

I Arbejdstilsynet understreger tilsynschef Karsten Refsgård, at lovændringen ikke kommer til at forandre de mange velfungerende tilsyn, hvor der allerede er en god dialog internt på arbejdspladsen og med Arbejdstilsynet.

– Der er tale om en ændring, som er rettet mod de tilsyn, hvor de tilsynsførende har vanskeligt ved at lave et effektivt tilsyn, fordi ledelsen ønsker at deltage i gruppesamtaler, og hvor det betyder, at medarbejderne ikke kan tale frit. I de tilfælde er lovændringen en stor hjælp og en fin ramme, siger Karsten Refsgård uddyber:

– Et helt konkret eksempel kan være, hvis medarbejdere oplever mobning fra ledelsen. Men det gælder også andre arbejdsmiljøproblemer. Det kan fx være, at man i lang tid har talt om stort arbejdspres. Ledelsen opfatter måske emnet som uddebatteret. I de situationer er det ikke sikkert, at medarbejderne oplever, at de kan tale frit, siger Karsten Refsgård og tilføjer, at medarbejderne jo også skal kunne være på arbejdspladsen, når den tilsynsførende er gået.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet