En analyse fra DA viser, at mens stress fylder mere i debatten end tidligere, holder danskernes sygefravær sig på et stabilt niveau. Det er dog stadig vigtigt at holde et vågent øje med stress i virksomheden, mener ekspert.

På fem år er antallet af artikler, hvor ordet “stress” indgår i overskriften mere end syvdoblet, og ofte omtales stress som en folkesygdom. Men samtidig er der ikke sket nogen stigning i andelen af lønmodtagere med langvarigt sygefravær. Det viser en analyse fra Dansk Arbejdgiverforening (DA)

Da fraværsstatikkerne ikke angiver, hvilke sygdomme eller fysiske skader, der ligger til grund for fraværet, er det en teoretisk mulighed, at udviklingen i andre sygdomme er faldet, imens antallet af stresssygedage er steget. Det kræver dog, at udviklingen i stress og udviklingen i andre sygdomme skulle have udlignet hinanden én til én, og det må anses som meget usandsynligt, skriver DA i sin analyse.

Ekspert: Ikke alt kan læses i statistikkerne

Men selvom stress ikke kan aflæses direkte i statistikkerne, er det stadig en problematik, der skal tages alvorligt, og som fylder i virksomhederne. Det mener Dorte Rosendahl Kirkegaard, seniorkonsulent hos Cabi og ekspert i stress.

“Det er vores erfaring, når vi er ude på den enkelte arbejdsplads så fylder stress både hos lederne, HR og i arbejdsmiljøorganisationen. Det fylder måske ikke i antal, men det er de sager, som kan være svære at håndtere for bl.a lederne. Og vi ser desværre ofte, at der først gribes ind når en medarbejder er tæt på sygemelding eller er sygemeldt. Ifølge Den nationale Sundhedsprofil 2017, er der knap 20 procent af de beskæftigede, der viser tegn på højt stressniveau. Så stress kan ikke kun måles på sygefravær men ses i høj grad også i trivslen omkring det daglige arbejdsliv, i forhold til fx overblik, koncentration, samarbejde og kvalitet i arbejdet,” siger Dorte Rosendahl Kirkegaard.

Cabi har for nylig udgivet en gratis e-bog, hvor virksomheder kan få redskaber til at forebygge stress i virksomheden. Og det er ifølge Dorte Rosendahl Kirkegaard en god ide at tage temperaturen på have fokus på, hvor der kan opstå stress blandt medarbejderne.

“Der er rigtig meget at hente for virksomhederne ved at have fokus på stress – både hvad angår forebyggelse, nærværende ledelse og håndtering af de konkrete sager. Og vi skal passe på at vi ikke kommer til at accepterer stress og dermed ikke handler – for det kan i de fleste tilfælde forebygges,” siger hun.

Se analysen fra DA

Kilde: Cabi – Bedre arbejd til flere