Antallet af forgæves rekrutteringer er faldet, viser den seneste rekrutteringsanalyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et øjebliksbillede af virksomhedernes rekrutteringssituation i september 2019. Undersøgelsen beskriver omfanget og karakteren af manglen på arbejdskraft i Danmark.

Undersøgelsens resultater:

  • Antallet af forgæves rekrutteringer er i september 2019 opgjort til 61.110. I juni 2019 var antallet opgjort til 62.640, og i februar 2019 blev der registreret lidt over 70.000 forgæves rekrutteringer.
  • 21 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves. Det er en mindre stigning sammenlignet med den forgæves rekrutteringsrate (FRR) på 20 pct. i juni 2019. Når raten er lidt højere i september end i juni 2019 samtidig med, at antallet af forgæves rekrutteringer er faldet, hænger det sammen med, at der under ét har været færre jobopslag i perioden, der så har været lidt vanskeligere at besætte.
  • Lidt over halvdelen af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat, mens knap halvdelen af virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg blev besat med en anden profil end efterspurgt. Det er samme tendens som i tidligere surveys.
  • Der er variationer mellem FRR i de enkelte regioner. FRR er mindst på Fyn og i Østjylland (19 pct.) og størst på Sjælland (24 pct.).
  • Der er store forskelle i FRR og antal forgæves rekrutteringer mellem sektorer og brancher. FFR er generelt mindre i den offentlige end i den private sektor, mens det største antal forgæves rekrutteringer er inden for social- og sundhedsområdet.

Du finder rekrutteringssurveyen her

Kilde Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering