Serie: Fem ubevidste handlinger, der kvæler proaktiv mødedeltagelse

Hvor meget fylder consensus bias hos dig? Tanken om at andre agerer og vælger på samme måde som dig selv?

Du har travlt, beslutninger skal træffes, rapporter godkendes og tiden flyver afsted. Men i morgen har du hul i kalenderen lige inden mødet, så du ved, at du har tid til at forberede dig. Og helt ubevidst kommer du til at konkludere, at sådan er det også for de andre mødedeltagere. Så du beslutter at du sender dagsorden, formål og rolleforventninger ud senere i aften. Eller i morgen tidlig.

Kognitive biases, som fx consensus bias, er ubevidste overbevisninger, der kan få et menneskes subjektive billede af omverdenen til at afvige fra virkeligheden.
Sagt på en anden måde – din hjerne vil altid gerne hjælpe dig med at få dine beslutninger til at give mening, og en kognitiv bias henviser overordnet set til en systematisk fejl i tænkningen.

Det er en krævende opgave at blive bevidst om de ubevidste overbevisninger, der styrer vores valg og adfærd. Et nemt sted at starte er at blive bevidst om at de findes, og være nysgerrig på, hvilke biases, der oftest hjælper dig til at få dine valg til at give mening.
Og husk at sende dagsordenen ud i god tid – for sandsynligvis er der mødedeltagere, der foretrækker at forberede sig til mødet et par dage tidligere.

Få en liste over kognitive biases i artiklen nederst i dette nyhedsbrev. Det er overraskende og interessant læsning.

TIP

Som casen beskriver, håndterer vi bedst biases ved at få øje på dem – og derefter handle på dem.

Evaluering af jeres mødepraksis er en effektiv måde, hvis I overholder nogle få regler.
Evalueringen skal være fokuseret. Den kan f.eks. handle om mødeleder og –deltageres forberedelse til møderne. Næste gang kan det handle om selve mødet.

Bed folk individuelt beskrive f.eks. tre ting, som fungerer i hhv. mødeleders og –deltagers forberedelse, samt tre ting, som I kan gøre bedre.

Tag så en runde, hvor folk afrapporterer deres observationer. Skriv det ned undervejs, og slut af med at studere mønsteret. I vil herefter have let ved både at se, hvor I er forskellige og hver I er ens. Og dermed, hvad der skal til for, alle kan forberede sig optimalt.

Den individuelle forberedelse i evalueringen giver plads til både de introverte og ekstroverte; de hurtige og de langsomme; de modige og forsigtige, og I får derved et mere retvisende billede, end hvis du bare eksporterer dine egne opfattelser til gruppen. Eller bare spørger ud i gruppen.


Redaktionen bag BetterMeetings ugentlige tip er Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelsesrådgiver og affiliate hos BetterMeetings og Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings A/S

Serien “Fem ubevidste handlinger, der kvæler proaktiv mødedeltagelse” er skrevet i samarbejde med Elsebeth Hauge, som er selvstændig ledelsesudvikler og forfatter til bogen Lederskam – skamfulde fortællinger fra ledere og topchefer i Danmark.  

Læs mere om Elsebeth Hauge her:
www.elsebethhauge.dk

LISTE OVER KOGNITIVE BIASES

Kilde: BetterMeetings