Danske virksomheder er på vej ind i et historisk stærkt opsving, viser nye analyse fra DI. Turist- og oplevelsesøkonomien er dog fortsat udfordret.

Skrevet af Peter G. H. Madsen, Chefkonsulent, DI

Op, op, op. Sådan er det gået med virksomhedernes forventninger til deres salg og indtjening i de seneste måneder. En ny analyse fra Dansk Industri (DI) viser, at udvikling forventes at fortsætte resten af sommeren og ind i efteråret.

– Det er vildt, som virksomhedernes situation har ændret sig. For et år siden var mange virksomheder ramt af fyringer, store underskud og frygt for fremtiden. Nu bobler optimismen og virksomhederne forventer massiv fremgang, siger cheføkonom i DI Allan Sørensen.

DI’s analyse baserer sig på en rundspørge til knap 900 virksomheder, der har svaret på, hvordan de forventer deres omsætning, medarbejderantal og indtjening vil udvikle sig i tredje kvartal. På tværs af alle parametre er der fremgang i optimismen set i forhold til for et år siden.

– Virksomhederne ser meget lyst på tredje kvartal og kun en gang siden vi startede vores rundspørge for mere end 10 år siden, har vi målt en tilsvarende stor optimisme, siger Allan Sørensen.

Læs hele DI’s analyse her.

Turisme og oplevelsesøkonomi er fortsat presset

En vigtig del af forklaringen på den øgede optimisme er den gradvise udfasning af coronarestriktionerne. Det har givet virksomhederne troen på, at de snart kan vende tilbage til normal virksomhedsdrift, fastslår analysen.

DI påpeger dog også, at optimismen ikke gælder for alle virksomheder. Således er omsætningen i oplevelsesøkonomien og turistbranchen stadig påvirket meget massivt. Og selvom udsigterne for brancherne er bedre end tidligere, er der stadig langt vej tilbage til en normal situation.

–  Der bør fortsat være kompensation til virksomhederne indenfor de brancher, da der stadig ikke er mulighed for at køre med fuldt sommerprogram, fastslår DI’s cheføkonom.

Mangel på medarbejdere truer opsving

Selvom virksomhederne bredt set har stor tro på fremtiden, så er der også en række advarselslamper, der blinker med stadig kraftigere lysstyrke.

Først og fremmest melder flere og flere virksomheder om, at de har svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft. For det andet er der stigende mangel på råvarer og materialer, hvilket kan bremse virksomhedernes fremgang.

– Opsvinget er ikke givet. Vi skal være meget opmærksomme på, at der ikke bliver spændt ben for virksomhedernes fremgang på grund af mangel på medarbejdere eller råvarer i den kommende tid, siger cheføkonom Allan Sørensen fra DI.

HOLD DIG OPDATERET

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kilde: DI Business