Et godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i social kapital – som igen er med til at skabe en god arbejdsplads.

Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet – og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

 • De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og kaldes ofte ”de tre diamanter”. Desuden arbejder man med tre typer af social kapital.

  Nøglebegreber i social kapital

  De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og kaldes ofte ”de tre diamanter”. Desuden arbejder man med tre typer af social kapital.

  Det gælder altså ikke bare om, at ledere og medarbejdere ”har det godt med hinanden”, men at de er i stand til at arbejde effektivt sammen om den kerneopgave, organisationen er sat i verden for at løse.

  De tre diamanter

  • Tillid  – dvs. at man kan regne med hinanden; herunder at medarbejderne har tillid til det, kolleger og ledelse siger, og at ledelse har tillid til, at de ansatte af sig selv udfører et godt stykke arbejde.
  • Retfærdighed – dvs. at alle parter i virksomheden oplever, at de bliver fair behandlet. Det handler ikke kun om, at goderne bliver retfærdigt fordelt, men mindst lige så meget om, at ”tingene går ordentligt for sig”.

  Tre slags social kapital

  Man taler om tre typer af social kapital, der modsvarer tre typer af relationer:

  • Samlende social kapital: relationerne internt i den enkelte enhed eller faggruppe.
  • Brobyggende social kapital: relationerne på tværs af enheder eller faggrupper.
  • Forbindende social kapital: relationerne mellem organisationens forskellige niveauer – fx medarbejdere, afdelingsledere og topchefer.

  Det afgørende er, at disse tre typer af social kapital i en virksomhed er i en passende balance. Er det fx kun den samlende sociale kapital, der er stærk, risikerer man en organisation med mange små ”kongedømmer”, der hverken samarbejder med andre eller respekterer ledelsens beslutninger.

  Kilde: BFA – Branche Fællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd & Offentlig Administration.