Ét er at have en holdning til ledelse og at kende alle teorierne. Noget andet er selv at håndtere ansvaret og autoriteten. Her kommer seks spørgsmål, du bør overveje, hvis du gerne vil have succes som leder.

Af Pernille Bekke, konsulent Lederweb

1. Skal jeg aktivt bruge min magt som leder?

Lederskab er magt, selvom det kan være et lidt upopulært ord. Der er ting, som du alene bestemmer. Andre ser dig som en autoritet. Den skal du leve op til ved at lede, fordele og bestemme, hvad pengene og resurserne skal bruges til. De fleste medarbejdere sætter faktisk pris på, når nogen tager lederskabet på sig, hvis de kan vise en retning og begrunde den. Du skal heller ikke overvurdere din egen betydning, men du skal finde din egen måde at repræsentere din magt. For du har den. Samtidig skal du huske, at du kun er leder, hvis der er nogen, der gider følge dig. 

2. Er “lederen” en rolle, jeg spiller?

Hvis du føler, at du skal spille en rolle, når du fx tager ordet som leder, kan det være et tegn på, at du ikke er tilpas eller afklaret i situationen. Hvis du ikke fremstår autentisk, vil det før eller siden skabe problemer. På den måde handler ledelse ikke om at spille en rolle, men om at tage ansvar for nogle bestemte ledelsesopgaver, som du skal løse.

3. Er mine relationer vigtigere end sagen?

Undersøgelser viser gang på gang, at vi vægter sympati højere end kompetence, når vi skal vælge, hvem vi vil arbejde sammen med. Derfor giver det mening, at et afgørende træk hos succesfulde ledere er deres evne til at skabe relationer.

Det at have relationel forståelse dækker over din evne til at opfange stemninger og behov hos andre – også når de ikke bliver udtrykt klart og tydeligt. En stor del af dit lederjob består i at være sammen med mennesker på en måde, der viser, at du respekterer, støtter og udfordrer dem. Det gælder først og fremmest medarbejderne, men også borgere, pårørende og lederkolleger – og ikke kun dem, du umiddelbart har sympati for.

4. Skal jeg gøre mig populær blandt mine medarbejdere?

Popularitet er en vare, man let kan komme til at købe for dyrt, og prisen kan være din troværdighed som leder. Du skal selvfølgelig ikke bevidst gøre dig upopulær, men hvis du bruger din lederrolle til at søge anerkendelse og popularitet, bør du overveje, om du kan opnå det samme et andet sted.

5. Hvordan skaber jeg den rette balance mellem tillid og kontrol?

Det er svært både at vise udstrakt tillid til dine medarbejderes arbejdsmetoder, løsninger og kompetencer og samtidig sikre, at du indfrier de målsætninger, du selv bliver stillet. Men du kan forsøge at finde den svære balance ved klart at definere for dine medarbejdere, hvad der skal leveres og hvornår, men lade metoderne være op til fælles diskussion. Gjort rigtigt skaber det både tryghed og motivation.

6. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg føler mig ensom?

For det første skal du anerkende, at du føler dig ensom og samtidigt vide, at du ikke er et isoleret tilfælde. Ensomhed er helt almindeligt for ledere. Og for det andet kan du ved at inddrage andre i din bearbejdelse af disse følelser også styrke din evne til at være og arbejde alene. Det skal selvfølgelig ikke være dine medarbejdere, du trækker på her. Det er en opgave, der hører til i din ledergruppe og i eventuelle andre organisatoriske fællesskaber, du er en del af.

Karriereunivers til ledere
I Væksthus for Ledelses Karriereunivers finder du værktøjer og viden om de discipliner, udfordringer, evner og emner, der får ledere til at lykkes og blomstre på hvert ledelsesniveau. Universet afspejler de fire niveauer af ledelse i den offentlige sektor:

– Leder: Her får du ledelsesansvar første gang
– Chef: Her er dine medarbejdere også ledere
– Strategisk chef: Her er du tæt på toppen og den politiske arena
– Direktør: Her er du den øverste leder – og stort set alt er politisk

På hvert niveau finder du artikler, quizzer og videoer. De er nøje udvalgt for at gennemgå og give eksempler på dels de kompetencer, du skal mestre, dels de udfordringer og overraskelser, der venter.

Du finder Karriereuniverset her

Kilde Lederweb