Der er nu ganske kort tid til, at en række af de forpligtelser, der følger af den nye whistleblowerlov, skal være opfyldt. Det betyder, at offentlige myndigheder og de virksomheder, der har mindst 250 medarbejdere, skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december i år.

Skrevet af Lise Lauridsen, Partner, Bech-Bruun, Morten Ulrich, Partner, Bech-Bruun, Nicklas Lind Mortensen, Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun, og Sofie Bisgaard-Frantzen, Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun

Nedenfor følger en kort gennemgang af, hvilke forpligtelser whistleblowerloven medfører for dem, der er forpligtet til at have en whistleblowerordning på plads.

Hvis du vil læse mere om whistleblowerloven, kan du læse vores tidligere nyhed af 24. juni 2021, hvor vi går i dybden med whistleblowerloven.

Hvem skal kunne indberette i en whistleblowerordning?

Det, der etableres, er en whistleblowerordning, hvor virksomhedernes medarbejdere har mulighed for enten mundtligt eller skriftligt at foretage en indberetning. Virksomhederne kan dog vælge at udvide whistleblowerordningen, så også eksterne personer kan foretage en indberetning.

Hvad kan der indberettes om?

Der kan indberettes om overtrædelser inden for specifikke områder af EU-retten som fx offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme mv. Derud-over kan der indberettes om andre alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold i øvrigt, som ek-sempelvis grove seksuelle krænkelser eller anden grov chikane, som finder sted på arbejdspladsen.

Whistleblowerenheden

Arbejdsgiveren skal udpege en upartisk person, afdeling eller tredjemand, som skal administrere whistleblowerordningen, en såkaldt whistleblowerenhed.

Whistleblowerenheden skal modtage indberetningerne og bekræfte modtagelsen af dem inden for syv dage. Derudover har whistleblowerenheden til opgave at stå for kontakten til indberetteren og give vedkommende feedback hurtigst muligt – og senest tre måneder efter bekræftelse på modtagelsen af indberetningen.

Bech-Bruuns whistleblowerordning ‘Safe2Whistle’

Det følger af whistleblowerloven, at det er muligt at outsource virksomhedens whistleblowerenhed helt eller delvist til en tredjeperson, eksempelvis til en advokat.

Hos Bech-Bruun har vi meget stor erfaring med at etablere og administrere whistleblowerordninger for både private virksomheder og offentlige myndigheder. Det er muligt at overlade administrationen af whistleblowerordningen til Bech-Bruun, der i så fald vil modtage indberetninger og iværksætte de nødvendige initiativer på baggrund af en vurdering foretaget af vores erfarne specialister.

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om vores whistleblowerordning, Safe2Whistle, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på området. Du kan også rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson hos Bech-Bruun.

Kilde: Bech-Bruun advokatpartnerselskab