Det kan ikke undgås, at du ind i mellem jokker i spinaten. Det gør alle. Men hvis man spørger medarbejderne, hvad det værste en leder kan gøre er, så peger de på fire ting, der kendetegner dårlig ledelse.

Af Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk, Udgivet af Lederweb

Dårlig ledelse har store konsekvenser. Men det er ikke altid lige til at regne ud, hvad dårlig ledelse er, når vi fraregner dramatisk og grænseoverskridende adfærd. Her får du fire klagepunkter over dårlig ledelse, som ofte går igen, når man spørger medarbejderne.

1. Lederen prioriterer ikke

Nogle medarbejdere oplever, at der er langt flere opgaver, end det er muligt at nå indenfor almindelig arbejdstid, og det samtidig er skruen uden ende. Uanset hvor meget de knokler, bliver de ved med at være bagud, for lederen har altid et par nye opgaver, der også har høj prioritet.

Konsekvensen ved ledere, der ikke kan prioritere er, at enten prioriterer medarbejderne, og det er måske ikke de rigtige prioriteringer set i forhold til organisationen. Eller også forsøger medarbejderne stadig at nå det hele, hvilket ikke kan lade sig gøre med den konsekvens, at medarbejderen måske går ned med stress. Medarbejdere, der har andre muligheder, vil søge væk og gør dermed arbejdsvilkårene endnu mere utålelige for de tilbageblevne medarbejdere.

Sådan bliver du bedre til at prioritere:
Overvej hver gang du står med en opgave, hvor vigtig den er, og hvor meget den haster. Det kan umuligt være alt, der er lige vigtigt, og som alt sammen haster meget. Tænk også over hvilket niveau opgaven skal løses på. Er det ok, hvis den “kun” bliver løst 80 pct.?L

2. Lederen sætter 1.000 nye skibe i søen

Nogle ledere har det med at sætte en masse ting i gang. De elsker at sætte i gang. Problemet er bare, at de har mere fokus på at starte nye projekter end at afslutte dem. De mister hurtigt interessen for de mange projekter, som så får lov til at sejle deres egen sø. Medarbejderne forsøger at få lederens opmærksomhed, men forgæves. Det skaber demotiverede medarbejdere.

Nogle medarbejdere formår alligevel at fastholde deres egen faglige stolthed og at motivere sig selv til at drive projektet i mål. Men andre medarbejdere nedprioriterer arbejdet med projekter, som har mistet lederens interesse. Det betyder, at mange projekter sander til og aldrig bliver til noget. Der er rigtig meget spild i forhold til projekter, der aldrig bliver gennemført alene på grund af ledere, som mister interessen undervejs.

Sådan bliver du bedre til at fokusere: 
Du skal lære at beherske din trang til hele tiden at sætte nye skibe i søen. Drop nogle af projekterne, fejr succeserne og nedprioriter nogle af opgaverne. På den måde frigør du sammen med dine medarbejdere energi til det væsentlige og opnår større effekt af jeres indsats.

3. Ledere har ingen faglig viden

Man kan altid diskutere, hvor dyb faglig viden en leder skal have. I langt de fleste tilfælde, er lederen ikke nødt til at have specialistviden, når bare han har nogle dygtige medarbejdere, som har den fornødne faglige viden. Lederen behøver altså ikke selv at være specialist, men noget af det værste, du kan byde specialister, er en leder uden faglig viden.

Men det bliver faktisk endnu værre, hvis lederen oveni den manglende faglige indsigt også mangler interessen for det område, som han er leder for. Resultatet er ofte, at enten ryger lederen ret hurtigt ud igen, eller også flygter de dygtige medarbejdere.

Sådan leder du faglige specialister:
Anerkend, at du ikke er og skal være specialist, men søg tilstrækkelig viden til at forstå og støtte dine medarbejdere. Du skal være nærværende, vise oprigtig interesse og kunne stille de rigtige spørgsmål, der bringer dine medarbejdere videre. 

4. Lederen er lunefuld

”Når han var i det humør, forsøgte vi alle at undgå ham. Det kunne være vildt ubehageligt, hvis man blev kaldt ind på kontoret, de dage, hvor lederen var i dårligt humør”. Sådan oplever nogle medarbejdere deres leder. Hvis lederen er lunefuld og uberegnelig, så kan det have alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet generelt og for den enkelte medarbejder specifikt. På sådanne arbejdspladser er sygefraværet ofte højt, og det samme er medarbejderomsætningen.

Sådan håndterer du dårlige dage: 
Ledere kan ligesom alle andre også have dårlige dage. Anerkend at du har en dårlig dag men lad være med at lade det gå ud over andre. Du skal være i stand til at håndtere dine egne følelser af fx irritation og vrede – og kende dig selv godt nok til at vide i hvilke situationer, de typisk opstår. Det har du en forpligtelse til – for alles skyld.

Kilde: Lederweb