En hyppig årsag til, at medarbejdere vælger at skifte job, er mangel på faglig og personlig udvikling i virksomheden. Medarbejdere vil ofte være mere tilbøjelige til at blive i en stilling, hvor de føler sig værdsat og motiverede.

Af: Webredaktør Marie Tidemand

Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders personlige og erhvervsmæssige viden og kompetencer. Fokus på kompetenceudvikling spiller derfor en afgørende rolle i forhold til medarbejderes effektivitet, engagement og motivation. Det sikrer endvidere kvaliteten af opgaverne i fremtiden. Kompetenceudvikling er således et vigtigt på punkt dagsordenen i mange af erhvervslivets HR afdelinger, da det også er et middel til øget arbejdsglæde og tilfredshed. For at få et indblik i kompetenceudviklingens forcer, har vi taget en snak med 4 HR-direktører fra det danske erhvervsliv og stillet dem spørgsmålet:

kompetenceudvikling i erhvervslivet

“Kompetenceudvikling er for os ikke et personalegode eller et kursuskatalog – det er forretningsudvikling og måden vi arbejder på hver eneste dag. I en tid hvor vi som finansiel virksomhed præges af massive forandringer omkring os – makroøkonomiske forhold, nye konkurrenter, ændret kundeadfærd, øget digitalisering og regulatoriske krav – er kravene til vores kerne kompetencer i morgen ikke nødvendigvis de samme som i dag.

Vi får brug for stadigt mere forskelligartede faglige kompetencer. Fx digitale kompetencer, ikke bare forstået som teknologisk ekspertise, men også evnen til at skabe relationer til kunder og kolleger på digitale platforme. For alle medarbejdere i Danske Bank handler det blandt andet om evnen til at kunne tilpasse sig de betydelige forandringer i kundernes forventninger, som vi allerede har set, og som kommer til at fortsætte de kommende år. Og det gør vi bl.a. ved at lære gennem brug af digitale løsninger også når vi deler viden, giver hinanden feedback og arbejder i virtuelle teams.

I Danske Bank har vi den klare ambition at blive den mest betroede finansielle rådgiver for vores kunder. Den ambition opnår vi kun, hvis vores medarbejdere har den nødvendige ekspertise, handler med integritet, skaber værdi og fremdrift gennem agile løsninger i et tæt samarbejde omkring kunderne.”

JYSK

“Vores målsætning hos JYSK er at skabe fortsat vækst ved altid at sætte kunden først. For at kunne det er det nødvendigt, at vi konstant udvikler vores personales kompetencer. Hver leder har derfor pligt til at sikre, at personalet hele tiden er i udvikling for at forbedre resultaterne. Det har vi defineret meget tydeligt i vores værdier og principper for lederskab i JYSK.

Blandt de værktøjer, vi bruger til kompetenceudvikling, er personlige udviklingssamtaler et af de vigtigste. Med løbende opfølgning på samtalerne sikrer vi, at vi har afstemt forventninger og lagt en klar plan for den enkelte medarbejders udvikling i det kommende år.

Hos JYSK mener vi også, at en stærk intern pipeline for talenter er afgørende for vores succes. For at sikre det bruger vi vores Talent Management-program, SIRIUS, som skal spotte talenter i JYSK ved årligt at evaluere præstationer og vurdere lederpotentiale hos vores medarbejdere. SIRIUS giver os på den måde mulighed for at skræddersy udviklingsprogrammer og karriereforløb til medarbejderne og sikre talenter til fremtiden i JYSK.

Kompetenceudvikling på flere fronter er derfor essentielt for, at JYSK fortsat kan udvikle sig og sikre fremtidig vækst på alle markeder.”

Falck

“Kompetenceudvikling er en kendt medvirkende faktor til medarbejderes engagement i virksomheden. Vi har erfaret i Falck, at muligheden for at videreudvikle sig og forbedre sine kompetencer kan have afgørende betydning for, om en medarbejder har lyst til at blive hos os eller ej. I Falck har vi i mange år arbejdet med kompetenceudvikling af vores medarbejdere, hvor du som redder eller brandmænd kan videreudvikle dig og specialisere dig inden for dit arbejdsfelt. Således kan du udvikle dig fra assistent til paramediciner i ambulancen, fra transport af biler til værksted og til reparation af biler på vejene og fra brandmand til holdleder.

Kompetenceudvikling er dog ikke kun til gavn for medarbejderne, men i høj grad også for virksomheden. Tilfredse og engagerede medarbejdere giver mere tilfredse og loyale kunder og det giver i sidste ende virksomheden resultater. Det er dog vigtigt, at kompetenceudvikling er et ansvar, som medarbejderen også selv påtager sig. Det betyder, at medarbejderen aktivt selv skal søge feedback og være nysgerrig på, hvordan han eller hun kan udvikle sig bedst muligt. I et godt samarbejde mellem en god leder og en medarbejder oplever vi de bedste resultater.”

TDC-Group

“Vores verden bliver mere og mere digital, og den udvikling er TDC Group en vigtig del af. Teknologier udvikler sig med lynets hast, kunder stiller konstant større krav, nye konkurrenter kommer til, og det betyder, at vi skal være dynamiske, forandringsparate og have fokus på udvikling. Hos os får medarbejderne derfor mulighed for at sætte et aftryk på den digitale fremtid, men det stiller også høje krav til, at de konstant udvikler deres kompetencer. De 10 jobprofiler, som virksomheder efterspurgte mest i 2010, eksisterede ikke bare 6 år før. Så det går stærkt, og de kompetencer, vi skal bruge i morgen, kender vi måske slet ikke endnu.

Når vores uddannelse, viden og kompetencer ikke er ligeså langtidsholdbare, som de var tidligere, bliver det endnu mere afgørende, at vores medarbejdere konstant bliver udviklet i jobbet. I TDC Group fokuserer vi derfor på, at alle får udviklet deres kompetencer løbende. Hos os handler kompetenceudvikling i høj grad om ”on-the-job” træning, hvor medarbejdere udvikler kompetencer i takt med ændrede krav til produkter, teknik og kundernes behov. I mine øjne er kompetencer et konkurrenceparameter, og det at fastholde og udvikle de væsentligste kompetencer er afgørende for, om vi lykkes som virksomhed.”

Kilde: Finduddannelse

https://www.finduddannelse.dk/artikler/erhvervsliv-og-uddannelse/derfor-skal-der-fokuseres-paa-kompetenceudvikling-i-erhvervslivet-11563